algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Operacja modulo na dużych liczbach - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 13 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

mod delphi/modulo.dpr:
//
// Obliczanie modulo z dowolnie duzej liczby
//
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//

program modulo;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

function modulo_str(n: String; m: Integer): Integer;
var
    i: Integer;
	x: String;
begin

    Result := 0;
    x := '';

	for i:=1 to length(n) do
      begin
       if result = 0 then
	     x := n[i]
       else
         x := IntToStr(result) + n[i];
       result := StrToInt(x);
       result := result mod m;
      end;
end;

begin
	//510007547061111400 mod 97 = 36
	writeln('510007547061111400 mod 97 = ' + IntToStr(modulo_str('510007547061111400', 97)));

	//1295302 mod 7 = 1
	writeln('1295302 mod 7 = ' + IntToStr(modulo_str('1295302', 7)));
end.
Dodaj komentarz