algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Rozszerzony algorytm Euklidesa - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 12
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 25 kwietnia 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Euklides_rozsz - Delphi/Euklides_rozsz_d.dpr:
program Euklides_rozsz_d;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

//
// Rozszerzony algorytm Euklidesa
//
// www.algortym.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//

var
  r, a, q, b : Integer;
  x, x1, x2 : Integer;
  y, y1, y2 : Integer;
  nwd_a, nwd_b, nwd : Integer;

begin
  //get all data
  writeln('Podaj pierwsza liczbe');
  readln(nwd_a);

  writeln('Podaj druga liczbe');
  readln(nwd_b);

  // a must be greater than b
  if (nwd_b > nwd_a) then
  begin
   nwd := nwd_b;
   nwd_b := nwd_a;
   nwd_a := nwd;
  end;

  
  //initialize a and b
  a := nwd_a;
  b := nwd_b;

  //initialize r and nwd
  q := Trunc(a/b);
  r := a - q*b;
  nwd := b;
  
  //initialize x and y
  x2 := 1;
  x1 := 0;
  y2 := 0;
  y1 := 1;
  x := 1;
  y := y2 - (q-1)*y1;
  
  while (r <> 0) do
  begin
   a := b;
   b := r;
   
   x := x2 - q*x1;
   x2 := x1;
   x1 := x;

   y := y2 - q*y1;
   y2 := y1;
   y1 := y;   

   nwd := r;
   q := Trunc(a/b);
   r := a - q*b; 
  end;

  
  //present results
  writeln('NWD(' + IntToStr(nwd_a) + ', ' + IntToStr(nwd_b) + ') = ' + IntToStr(nwd) + ' = ' + IntToStr(x) +
      ' * ' + IntToStr(nwd_a) + ' + ' + IntToStr(y) + ' * ' + IntToStr(nwd_b));

  if (nwd = 1) then
   writeln(IntToStr(nwd_b) + ' * ' + IntToStr(y) + ' mod ' + IntToStr(nwd_a) + ' = 1');

  readln;
  
end.

Dodaj komentarz