algorytm.org

Implementacja w PythonBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana z i na system dziesiętny - Implementacja w Python
Ocena użytkownikóww: *****  / 15
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jakub Konieczny, 17 lutego 2011 18:17
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

systemy_1_py.py:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from math import *

def conv(liczba, z, do):  #konwertuje najpierw liczbę na system dziesiętny,
  dec=0          #potem na docelowy
  val="0123456789abcdefghijklmnoprstuwvxyz"
  for V in liczba:    #duże V - znak
    dec*=z       #przemnożenie aktualnej wartości liczby dziesiętnej
              #przez podstawę systemu źródłowego
    v=0         #małe v - wartość liczbowa danego znaku
    while V!=val[v]:  #szukanie w tablicy `val tej wartości
      v+=1
    dec+=v
  #w tym miejscu mamy już liczbę w systemie dziesiętnym
  #teraz zamiana na docelowy
  liczba="" #źródłowy tekst nam już nie jest potrzebny, więc czyścimy
  while dec>0:
    v=dec%do          #wartość liczbowa danego znaku w
                  #docelowym systemie
    liczba=str(val[v])+liczba  #na początek stringu wstawia
                  #wartość w docelowym systemie
    dec/=do
  return liczba

print "wprowadź liczbę: "
liczba=raw_input()
print "Z systemu: "
z=input()
print "Na system: "
do=input()
print "Wynik: "+conv(liczba, z, do)
Dodaj komentarz