algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana z i na system dziesiętny - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Systemy.adb:
--
-- Konwersja z i na system dziesietny
--
-- www.algorytm.org
-- (c)2006 by Tomasz Lubinski
--

with Text_IO;
use Text_IO;

with GNAT.Case_Util;
use GNAT.Case_Util;

procedure Systemy is

  MAX_BASE: Integer := 36;
  pattern: String := "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

  -- returns converted n or "" if an error occurs
  function convertTo(n: Integer; base: Integer) return String is
   result : String (1..100);
   curr  : Integer := 100;
   number : Integer := n;
  begin
   -- base is too big or too small
   if base > MAX_BASE or else
     base < 2 then
      return "";
   end if;

   -- n is equal to 0, do not process, return "0"
   if n = 0 then
      return "0";
   end if;

   -- process until number > 0
   while (number>0) loop
     result(curr) := pattern((number mod base) + 1);
     curr := curr - 1;
     number := number / base;
   end loop;
   
   return result(curr+1 .. 100);
  end;

  -- return value of x or -1 if an error occurs
  function valueOf(x: Character; base: Integer) return Integer is
  begin
   for i in 1..base loop
     if x = pattern(i) then
      return (i - 1);
     end if;
   end loop;
   return -1;
  end;

  -- returns converted n or 0 if an error occurs
  function convertFrom(n: String; base: Integer) return Integer is
   x: Integer;
   p: Integer := 1;
   result: Integer := 0;
   number: String := n;
  begin
   -- base is too big or too small
   if base > MAX_BASE or else
     base < 2 then
     return 0;
   end if;

   To_Upper(number);
   
   for i in reverse number'First .. number'Last loop
     x := valueOf(number(i), base);
     if x < 0 then
      return 0;
     end if;
     result := result + (x * p);
     p := p * base;
   end loop;
   return result;
  end;

begin

  Put_Line("3568 w systemie dwojkowym = " & convertTo(3568, 2));

  Put_Line("3568 w systemie trojkowym = " & convertTo(3568, 3));

  Put_Line("3568 w systemie osemkowym = " & convertTo(3568, 8));

  Put_Line("3568 w systemie szesnastkowym = " & convertTo(3568, 16));

  Put_Line("3568 w systemie dwudziestkowym = " & convertTo(3568, 20));

  Put_Line("100010010 w systemie dwojkowym to " & Integer'Image(convertFrom("100010010", 2)) & " w systemie dziesietnym");

  Put_Line("7542 w systemie ósemkowym to " & Integer'Image(convertFrom("7542", 8)) & " w systemie dziesietnym");

  Put_Line("E854 w systemie szesnastkowym to " & Integer'Image(convertFrom("E854", 16)) & " w systemie dziesietnym");

end;
Dodaj komentarz