algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana z i na system dziesiętny - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 23 listopada 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

systemy delphi/systemy.dpr:
//
// Konwersja z i na system dziesietny
//
// www.algorytm.org
// (c)2006 by Tomasz Lubinski
//

program systemy;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

const MAX_BASE: Integer = 36;
const pattern: String = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';


//returns converted n or '' if an error occurs
function convertTo(n: Integer; base: Integer): String;
begin
  result := '';

  //base is too big or too small
  if (base > MAX_BASE) or (base < 2) then exit;

  //n is equal to 0, do not process, return "0"
  if n = 0 then
   begin
     result := '0';
     exit;
   end;

  //process until n > 0
  while (n>0) do
   begin
     result := pattern[(n mod base) + 1] + result;
     n := n div base;
   end;
end;

//return value of x or -1 if an error occurs
function valueOf(x: Char; base: Integer): Integer;
var
  i: Integer;
begin

  result := -1;

  for i:=1 to base do
  begin
   if x = pattern[i] then
   begin
     result := i - 1;
     break;
   end;
  end;
end;

//returns converted n or 0 if an error occurs
function convertFrom(n: String; base: Integer): Integer;
var
  i, x, p: Integer;
begin
  p := 1;
  result := 0;

  //base is too big or to small
  if (base > MAX_BASE) or (base < 2) then exit;

  n := UpperCase(n);

  for i:=length(n) downto 1 do
   begin
     x := valueOf(n[i], base);
     if x < 0 then
      begin
        result := 0;
        exit;
      end;
     result := result + (x * p);
     p := p * base;
   end;
end;


begin

  writeln('3568 w systemie dwojkowym = ' + convertTo(3568, 2));

  writeln('3568 w systemie trojkowym = ' + convertTo(3568, 3));

  writeln('3568 w systemie osemkowym = ' + convertTo(3568, 8));

  writeln('3568 w systemie szesnastkowym = ' + convertTo(3568, 16));

  writeln('3568 w systemie dwudziestkowym = ' + convertTo(3568, 20));

  writeln('100010010 w systemie dwojkowym to ' + IntToStr(convertFrom('100010010', 2)) + ' w systemie dziesietnym');

  writeln('7542 w systemie osemkowym to ' + IntToStr(convertFrom('7542', 8)) + ' w systemie dziesietnym');

  writeln('E854 w systemie szesnastkowym to ' + IntToStr(convertFrom('E854', 16)) + ' w systemie dziesietnym');

  readln;

end.
Dodaj komentarz