algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kolorowanie grafu - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marek Rudolf, 02 listopada 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

KG/Unit1.cpp:
//Kolorowanie grafu
//Autor: Piramix (Marek Rudolf)
//WWW: http://www.algorytm.org
//   http://www.piramix.prv.pl
//   http://zse.ids.bielsko.pl/~acid/
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#include <list>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
using namespace std;
TForm1 *Form1;
int size;

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
size=StrToInt(Edit1->Text);
StringGrid1->ColCount=1+size;
StringGrid1->RowCount=1+size;
for(int i=0;i<=size;i++)
for(int j=0;j<=size;j++)
{
 if(i<1)
  StringGrid1->Cells[i][j]=j;
 if(j<1)
  StringGrid1->Cells[i][j]=i;
 if(i>0&&j>0)
  StringGrid1->Cells[i][j]="0";
}
}
bool TForm1::istnieje_niepokolorowany(){
bool istnieje=false;
 for(int i=1;i<=size;i++)
  if(StringGrid1->Cells[i][i]<1) {
   istnieje=true;
   break;
  }
return istnieje;
}


int TForm1::niepokolorowany(int v){
int z;
z=0;
 for(int i=1;i<=size;i++)
  if(StringGrid1->Cells[i][i]<1&&i>v)
  {
   z=i;
   break;
  }
return z;
}

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
int i,v,w;
int kolor;
bool jest;
list<int> nowy_kolor;
list<int>::iterator nowy_ki;
i=1;
kolor=0;
 for(int i=1;i<=size;i++)
  StringGrid1->Cells[i][i]=0;

while(istnieje_niepokolorowany())
{
 nowy_kolor.clear();
 kolor=kolor+1;
 v=niepokolorowany(0);
 while(v>0){
  jest=false;
  if(!nowy_kolor.empty())
  {
   nowy_ki=nowy_kolor.begin();
   w=(*nowy_ki);
  }
  else
   w=0;
  while(w>0){
   if(StringGrid1->Cells[v][w]>0&&StringGrid1->Cells[w][v]>0)
   {
    jest=true;
   }
   if(nowy_ki!=nowy_kolor.end())
   {
   nowy_ki++;
   w=(*nowy_ki);
   }
   else
   w=0;
  }
  if(jest==false)
  {
    StringGrid1->Cells[v][v]=kolor;
    nowy_kolor.push_back(v);
  }
  v=niepokolorowany(v);
 }
}

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::StringGrid1DrawCell(TObject *Sender, int ACol,
   int ARow, TRect &Rect, TGridDrawState State)
{
int offset=10;
 if(ARow==ACol&&ARow>0){
  StringGrid1->Canvas->Brush->Style=bsSolid;
  if(StringGrid1->Cells[ACol][ARow]!=""){
   offset=StrToInt(StringGrid1->Cells[ACol][ARow]);
   switch(offset){
   case 0: offset=clWhite;break;
   case 1: offset=clRed;break;
   case 2: offset=clGreen;break;
   case 3: offset=clYellow;break;
   case 4: offset=clBlue;break;
   case 5: offset=clTeal;break;
   case 6: offset=clBlack;break;
   case 7: offset=clLime;break;
   default:

   if (offset<40)
   offset=offset*5;
   offset=RGB(offset,45,130);
   }
   StringGrid1->Canvas->Brush->Color=offset;
  }
//  StringGrid1->Canvas->Brush->Color=clRed;
  StringGrid1->Canvas->FillRect(Rect);
  //DrawText(StringGrid1->Canvas->Handle,StringGrid1->Cells[ACol][ARow].AnsiLastChar(),StringGrid1->Cells[ACol][ARow].Length(),&Rect,DT_LEFT);
 }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::StringGrid1KeyPress(TObject *Sender, char &Key)
{

if(StringGrid1->Col==StringGrid1->Row)
Key=0;
else
if(Key!='0')
{
Key=0;
StringGrid1->Cells[StringGrid1->Col][StringGrid1->Row]="1";
StringGrid1->Cells[StringGrid1->Row][StringGrid1->Col]="1";
}
else
{
StringGrid1->Cells[StringGrid1->Col][StringGrid1->Row]="0";
StringGrid1->Cells[StringGrid1->Row][StringGrid1->Col]="0";
}

}
//---------------------------------------------------------------------------

Dodaj komentarz