algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Silnie spójne składowe - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 15
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Rafał Pytko, 26 września 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

sss.cpp:
//silnie spojne skladowe
//Rafał Pytko
//www.algorytm.org (c) 2009

#include <cstdio>
#include <set>
#include <list>
using namespace std;

const int max_n = 10000;
list<int> gS[max_n];    // wyjscie: graf SSS
int sss[max_n];       // wyjscie: numer SSS wierzcholka i
int ns;           // wyjscie: ilosc SSS
int sssF[max_n],ttt;
bool sssvis[max_n];

list<int> adj[max_n];    // wejscie: graf
list<int> adjT[max_n];   // wejscie: graf transponowany
int n;           // wejscie: ilosc wierzcholkow

void sss_dfs(int v) {
  sssvis[v] = 1;
  for(list<int>::iterator it=adj[v].begin(); it != adj[v].end(); ++it)
   if(!sssvis[*it]) sss_dfs(*it);
  sssF[ttt++] = v;
}

void sss_dfs2(int v) {
  sss[v] = ns;
  sssvis[v] = 1;
  for(list<int>::iterator it=adjT[v].begin(); it != adjT[v].end(); ++it)
   if(!sssvis[*it]) sss_dfs2(*it);
}

void compute_sss() {
  for(int i = 0; i < n; ++i) {
    sssvis[i] = 0;
    gS[i].clear();
  }
  ttt=0;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
   if(!sssvis[i]) sss_dfs(i);
  for(int i = 0; i < n; ++i)
   sssvis[i] = 0;
  ns = 0;
  for(int i = ttt-1; i >= 0; --i)
   if(!sssvis[sssF[i]]) {
    sss_dfs2(sssF[i]);
    ++ns;
   }

}

void create_sss_graph() {   
  // tworzenie grafu silnie spójnych składowych
  set<pair<int,int> > W;
  for(int i = 0; i < n; ++i)
   for(list<int>::iterator it=adj[i].begin(); it != adj[i].end(); ++it)
    if(sss[i] != sss[*it]) {
     if(W.find(make_pair(sss[i],sss[*it])) == W.end()) {
       gS[sss[i]].push_back(sss[*it]);
       W.insert(make_pair(sss[i],sss[*it]));
     }
    }
}

void transpose_graph() {
 for(int i = 0; i < n; ++i)
  for(list<int>::iterator it = adj[i].begin(); it != adj[i].end(); ++it)
   adjT[*it].push_back(i);
}

int main() {
 n = 7; // liczba wierzcholkow
 
 // graf jako lista sasiadow
 adj[0].push_back(1);
 adj[1].push_back(2);
 adj[2].push_back(3);
 adj[3].push_back(1);
 adj[3].push_back(4);
 adj[3].push_back(6);
 adj[4].push_back(5);
 adj[5].push_back(4);
 adj[6].push_back(1);
 
 // obliczamy graf transponowany
 transpose_graph();
 
 // obliczamy silnie spojne skladowe
 compute_sss();
 printf("Liczba SSS: %d\n", ns);
 for(int i = 0; i < n; ++i) {
  printf("wierz: %d, skladowa: %d\n", i+1, sss[i]+1);
 }
 
 // wypisywanie skladowych
 for(int i = 0; i < ns; ++i) {
  printf("Skladowa %d: ", i+1);
  for(int v = 0; v < n; ++v)
   if(sss[v] == i) {
    printf("%d, ", v+1);
   }
  printf("\n");
 }
 
 // tworzymy graf SSS
 create_sss_graph();
 printf("\n\ngraf SSS (lista sasiadow)\n");
 for(int i = 0; i < ns; ++i) {
  printf("%d: ", i+1);
  for(list<int>::iterator it = gS[i].begin(); it != gS[i].end(); ++it) 
   printf("%d, ", *it + 1);
  printf("\n");
 }
}
Dodaj komentarz