algorytm.org

Implementacja w AdaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyszukiwanie liczby palindromów w tekście. - Implementacja w Ada
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 09 maja 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

palindromy.adb:
-- Wyszukiwanie palindromow w tekscie
-- (c) 2007 Rafal Swietlicki
-- Implementacja w Ada Tomasz Lubinski
-- www.algorytm.org


with Text_IO;
use Text_IO;

procedure palindromy is

  function f1(s: String) return Integer is
    type BoolArray is array (s'Range) of Boolean;
    m : array (s'Range) of BoolArray;
    wynik: Integer := s'Length;
  begin
    for i in s'First .. s'Last -1 loop
        m(i+1)(i) := TRUE;
    end loop;
        
    for j in s'Range loop
        m(j)(j) := TRUE;
        for i in reverse s'First .. j-1 loop
            m(i)(j) := m(i+1)(j-1) and s(i)=s(j);
            if m(i)(j) = TRUE then
              wynik := wynik + 1;
            end if;
        end loop;
    end loop;
    return wynik;
  end;

  function f2(s: String) return Integer is
    type IntArray is array (s'First .. s'Last + 1) of Integer;
    T : array (s'First .. s'Last + 1) of IntArray;
  begin
    for i in T'Range loop 
        for j in T(i)'Range loop
            T(i)(j) := 0;
        end loop;
    end loop;
            
    for i in s'Range loop
        T(i)(i) := 1;
        for j in reverse s'First .. i-1 loop
            T(j)(i) := T(j+1)(i)+1;
            for k in j+1 .. i loop
                if s(j) = s(k) then
                    T(j)(i) := T(j)(i) + T(j+1)(k-1)+1;
                 end if;
            end loop;
        end loop;
    end loop;
    
    return T(s'First)(s'Last);
  end;


begin

  Put_Line( "Ilosc spojnych palindromow w slowie mama wynosi " & Integer'Image(f1("mama")));
  Put_Line( "Ilosc niespojnych palindromow w slowie mama wynosi " & Integer'Image(f2("mama")));

end;
Dodaj komentarz