algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm RLE (Run Length Encoding) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 16 czerwca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

RLE - Delphi/RLE.dpr:
// Kompresja RLE (Run Length Encoding)
// www.algorytm.org
// (c) 2007 by Tomasz Lubinski

program RLE;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

// kompresja RLE
procedure compress(inFile: Integer; outFile: Integer);
var
  cur, prev, tmp: Byte	;
  cnt: Byte;
  cont: Integer;
begin

  cnt := 0;
  cont := FileRead(inFile, cur, 1);
  prev := not(cur);
  while cont = 1 do
  begin
   if (prev <> cur) then
     if (cnt = 0) then
      // znaki obok siebie rozne wrzuc do pliku wyjsciowego
      FileWrite(outFile, cur, 1)
     else
     begin
      // skonczyla sie sekwencja powtarzajcych sie znakow
      cnt := cnt-1;
      FileWrite(outFile, prev, 1);
      FileWrite(outFile, cnt, 1);
      FileWrite(outFile, cur, 1);
      cnt := 0;
     end
   else
     // liczbe powtarzajacych sie znakow zapisujemy na jednym bajcie
     // wypisz sekwencje jezeli ma ona maksymalna dlugosc
     if (cnt = 255) then
     begin
      FileWrite(outFile, prev, 1);
      FileWrite(outFile, cnt, 1);
      cnt := 0;
      cont := FileRead(inFile, cur, 1);
      prev := not(cur);
      continue;
     end
     else
      // licz powtarzajace sie znaki
      cnt := cnt+1;
   // odczytaj kolejny znak z pliku wejsciowego
   cont := FileRead(inFile, tmp, 1);
   if (cont = 1) then
   begin
     prev := cur;
     cur := tmp;
   end;
  end;
  
  // jezeli plik konczy sie sekwencja wypisz ja
  if (prev = cur) then
  begin
   cnt := cnt-1;
   FileWrite(outFile, prev, 1);
   FileWrite(outFile, cnt, 1);
  end;
end;

// dekompresja RLE
procedure decompress(inFile: Integer; outFile: Integer);
var
  cur, prev, cnt: Byte;
  cont, i: Integer;
begin
  cont := FileRead(inFile, cur, 1);
  prev := not(cur);
  while (cont = 1) do
   if (prev <> cur) then
   begin
     // znaki obok siebie rozne wrzuc do pliku wyjsciowego
     FileWrite(outFile, cur, 1);
     prev := cur;
     // odczytaj kolejny znak
     cont := FileRead(inFile, cur, 1);
   end
   else
   begin
     // znaki obok siebie sa rowne - mamy sekwencje
     // odczytaj dlugosc sekwencji i wrzuc ja do pliku wyjsciowego
     FileRead(inFile, cnt, 1);
     for i:=0 to cnt do
      FileWrite(outFile, cur, 1);
     // odczytaj kolejny znak
     cont := FileRead(inFile, cur, 1);
     prev := Not(cur);
   end;
end;

var
  x: Integer;
  inPath, outPath: String;
  inFile, outFile: Integer;

begin

  Writeln('1 - kompresja');
  Writeln('2 - dekompresja');
  Readln(x);

  Writeln('Plik wejsciowy');
  Readln(inPath);
  
  Writeln('Plik wyjsciowy:');
  Readln(outPath);

  inFile := FileOpen(inPath, fmOpenRead);
  outFile := FileCreate(outPath);

  if inFile <= 0 then
  begin
   Writeln('Nie moge otworzyc pliku wejsciowego');
   exit;
  end;
  if outFile <= 0 then
  begin
   Writeln('Nie moge utworzyc pliku wyjsciowego');
   exit;
  end;

  if x = 1 then
   compress(inFile, outFile)
  else
   decompress(inFile, outFile);

  FileClose(inFile);
  FileClose(outFile);

end.
Dodaj komentarz