algorytm.org

Implementacja w JavaBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm RLE (Run Length Encoding) - Implementacja w Java
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 16 czerwca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

RLE.java:
// Kompresja RLE (Run Length Encoding)
// www.algorytm.org
// (c) 2007 by Tomasz Lubinski


import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;


public class RLE {

	/* kompresja RLE */
	static void compress(FileInputStream in, FileOutputStream out) throws IOException
	{
	  byte cur[] = new byte[1];
	  byte prev[] = new byte[1];
	  byte tmp[] = new byte[1];
	  char cnt = 0;
	  int cont;
	  
	  cont = in.read(cur, 0, 1);
	  prev[0] = (byte) ~cur[0];
	  while (cont == 1)
	  {
		  if (prev[0] != cur[0])
		  {
			  if (cnt == 0)
			  {
				  /* znaki obok siebie rozne wrzuc do pliku wyjsciowego */
				  out.write(cur, 0, 1);
			  }
			  else
			  {
				  /* skonczyla sie sekwencja powtarzajcych sie znakow */
				  cnt--;
				  out.write(prev, 0, 1);
				  tmp[0] = (byte) cnt;
				  out.write(tmp, 0, 1);
				  out.write(cur, 0, 1);
				  cnt = 0;
			  }
		  }
		  else
		  {
			  /* liczbe powtarzajacych sie znakow zapisujemy na jednym bajcie
      	wypisz sekwencje jezeli ma ona maksymalna dlugosc */     
			  if (cnt == 255)
			  {
				  out.write(prev, 0, 1);
				  tmp[0] = (byte) cnt;
				  out.write(tmp, 0, 1);
				  cnt = 0;
				  cont = in.read(cur, 0, 1);
				  prev[0] = (byte) ~cur[0];
        	  continue;
			  }
			  else
			  {
				  /* licz powtarzajace sie znaki */     
				  cnt++; 
			  }
		  }
	   /* odczytaj kolejny znak z pliku wejsciowego */
	   cont = in.read(tmp, 0, 1);
	   if (cont == 1)
	   {
	     prev[0] = cur[0];   
	     cur[0] = tmp[0];
	   }
	  }
	  
	  /* jezeli plik konczy sie sekwencja wypisz ja */
	  if (prev[0] == cur[0])
	  {
	   cnt--;
   	 out.write(prev, 0, 1);
  	 tmp[0] = (byte) cnt;
  	 out.write(tmp, 0, 1);
	  }
	}
	

	/* dekompresja RLE */
	static void decompress(FileInputStream in, FileOutputStream out) throws IOException
	{
		byte cur[] = new byte[1];
		byte prev[] = new byte[1];
	  byte cnt[] = new byte[1];
	  int cont, i;
	  
	  cont = in.read(cur, 0, 1);
	  prev[0] = (byte) ~cur[0];
		  
	  while (cont == 1)
	  {
	   if (prev[0] != cur[0])
	   {
	     /* znaki obok siebie rozne wrzuc do pliku wyjsciowego */
	  	 out.write(cur, 0, 1);   
	     prev[0] = cur[0];
	     /* odczytaj kolejny znak */     
	     cont = in.read(cur, 0, 1);
	   }  
	   else
	   {
	     /* znaki obok siebie sa rowne - mamy sekwencje */
	     /* odczytaj dlugosc sekwencji i wrzuc ja do pliku wyjsciowego */
	  	 cont = in.read(cnt, 0, 1);
	     for (i=0; i<=(char)(cnt[0]&0xFF); i++)
	     {
	    	 out.write(cur, 0, 1);
	     }
	     /* odczytaj kolejny znak */
	     cont = in.read(cur, 0, 1);
	 	   prev[0] = (byte) ~cur[0];    
	   }
	  }
	}
	
	/**
	 * @param args
	 * @throws IOException 
	 * @throws 
	 */
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		  int x;
		  String inPath;
		  String outPath;
		  File in, out;
		   
		  System.out.println("1 - kompresja");
		  System.out.println("2 - dekompresja");
		  x = Console.readInt("");
		  
		  System.out.println("Plik wejsciowy:");
		  inPath = Console.readString();
		  
		  System.out.println("Plik wyjsciowy:");
		  outPath = Console.readString();  
		  
		  in = new File(inPath);
		  out = new File(outPath);
		   
		  if (x == 1)
		   compress(new FileInputStream(in), new FileOutputStream(out));
		  else
		   decompress(new FileInputStream(in), new FileOutputStream(out));
	}

}
Dodaj komentarz