algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Piotr Napieralski, 26 lipca 2017 19:23
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

bubblesort.cpp:
//Sortowanie babelkowe
//www.algorytm.org

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
  int n;                   // Zmienna typu int o nazwie n wskazuje na ilosc elementow tablicy.
  int *tablica;                // Tworzymy tablice dynamiczna. Wymagany wskaznik.

  cout << " Podaj ilosc elemetnow tablicy: ";
  cin >> n;                  // Okreslamy wielkosc tablicy.
  cout << endl;

  srand(time(NULL));             // Pseudolosowe wypelnienie tablicy.
  tablica = new int [n];           // Dynaminczne utworzenie tablicy.

  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    tablica [i] = rand()%10;        // Okreslamy przedzial losowosci liczb od 0-9.
    cout << " Tabblica " << i+1 << ": " << tablica [i] << endl;
  }

  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    for (int j=0; j<n; j++)
    {
       // Jezeli poprzedni element jest wiekszy od J-tego to zamieniamy
       // i ustawiamy w kolejnosci rosnacej.    	
       if (tablica[j] > tablica[j+1])
         swap(tablica[j], tablica[j+1]);
    }
  }  cout << " \n Liczby posortowane: ";
  for (int i=0; i<n; i++)         // Wypisanie liczb posorotwanych.
     cout << tablica [i] << "_ ";
  cout << endl;
  delete [] tablica;           // Zamkniecie dynamicznej tablicy.

  return 0;
}
Dodaj komentarz