algorytm.org

Implementacja w PerlBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez wymianę/wybór (selectionsort) - Implementacja w Perl
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Dominik Goździuk, 19 kwietnia 2012 20:21
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

selectionsort.pl:
#Sortowanie przez wybor
#Dominik Gozdziuk
#www.algorytm.org

print "Podaj wielkosc tablicy: ";
$n = <STDIN>;
chomp($n);

@tab = ();

for ($i=0; $i<$n; $i++) {
	print "Podaj liczbe: ";
	$liczba = <STDIN>;
	chomp($liczba);
	$tab[$i] = $liczba;
}

print "Tablica nieposortowana: @tab\n";

for ($i=0; $i<$n; $i++) {
	$min = $i;
	for ($j=$i+1; $j<$n; $j++) {
		if ($tab[$min] > $tab[$j]) {
			$min = $j;
		}
	}
	$tmp = $tab[$i];
	$tab[$i] = $tab[$min];
	$tab[$min] = $tmp;
}

print "Tablica posortowana: @tab\n";
$a = <STDIN>;
Dodaj komentarz