algorytm.org

Implementacja w RubyBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie przez wymianę/wybór (selectionsort) - Implementacja w Ruby
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez mephisto, 24 listopada 2012 13:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

selectionsort.rb:
# SelectionSort - implementacja sortowania przez wybieranie
# created by mephisto
# www.algorytm.org

class SelectionSort
 
 def sort(arr)
  size = arr.length
  for i in 0...size-1
   min = i
   for j in i+1..size-1
    # jesli biezacy element jest mniejszy od minimalnego, ustaw nowy indeks minimalnego
    min = j if less(arr[j], arr[min]) 
   end
  # wstaw najmniejszy znaleziony element na swoje miejsce	
  exchange(arr, i, min);	 
  end
 end
 
 # Sprawdza czy tablica zostala posortowana
 def is_sorted(arr)
  for i in 1...arr.length
   return false if less(arr[i], arr[i-1]) 

   return true
  end
 end
 
 # Wypisuje wszystkie elementy tablicy
 def print_elements(arr)
  arr.each {|it| print it, " " unless it.nil?}
  print "\n"
 end
 
private 
 # Zamienia dwa elementy tablicy o indeksach i, j w tablicy arr
 def exchange(arr, i, j)
  arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
 end
 
 # Sprawdza czy lewy operand jest mniejszy od prawego
 def less(lhs, rhs)
  return lhs < rhs
 end
 
end

arr = [4, -6, 8, 90, -67]
sorting = SelectionSort.new
sorting.sort(arr)
puts "Nieposortowana!" unless sorting.is_sorted(arr)
sorting.print_elements(arr)
Dodaj komentarz