algorytm.org

Implementacja w RubyBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Sortowanie szybkie (quicksort) - Implementacja w Ruby
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez mephisto, 23 grudnia 2014 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

quicksort.rb:
# QuickSort - implementacja sortowania szybkiego
# created by mephisto
# www.algorytm.org
class QuickSort
 
 def sort(arr)
  sort_internally(arr, 0, arr.length-1)
 end
 	
 # Sprawdza czy tablica zostala posortowana
 def is_sorted(arr)
  for i in 1...arr.length
   return false if less(arr[i], arr[i-1]) 

   return true
  end
 end
 
 # Wypisuje wszystkie elementy tablicy
 def print_elements(arr)
  arr.each {|it| print it, " " unless it.nil?}
  print "\n"
 end
 
private 
 def sort_internally(arr, lo, hi)
  return if lo >= hi
  # wyliczenie indeksu elementu osiowego
  j = partition(arr, lo, hi)
  # rekurencyjne sortowanie lewej strony
  sort_internally(arr, lo, j-1)
  # rekurencyjne sortowanie prawej strony
  sort_internally(arr, j+1, hi)
 end
 
 def partition(arr, lo, hi)
  i = lo
  j = hi+1
  # wartosc elementu osiowego
  p = arr[lo]
  while true
   # odnajdujemy element po lewej stronie, ktory jest mniejszy od osiowego
   while less(arr[i+=1], p) 
    break if i == hi
   end 
   # odnajdujemy element po prawej stronie, ktory jest wiekszy od osiowego
   while less(p, arr[j-=1]) 
    break if j == lo
   end
   #
   break if i >=j
   exchange(arr, i, j)
  end
  exchange(arr, lo, j)
  return j
 end
 
 # Zamienia dwa elementy tablicy o indeksach i, j w tablicy arr
 def exchange(arr, i, j)
  arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
 end
 
 # Sprawdza czy lewy operand jest mniejszy od prawego
 def less(lhs, rhs)
  return lhs < rhs
 end
 
end

arr = [4, -6, 8, 90, -67]
sorting = QuickSort.new
sorting.sort(arr)
puts "Nieposortowana!" unless sorting.is_sorted(arr)
sorting.print_elements(arr)
Dodaj komentarz