algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Naprzemienność dużych i małych liter w tekście - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 30 stycznia 2013 21:34
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

naprzemiennosc_liter.pas:
{
//Implementacja algorytmu naprzemienności liter w tekście
//Michał Witasezk (2013)
//dla portalu algorytm.org
//na podstawie arykułu Nikodema Solarza
}
program naprzemiennosc;

uses
  CRT, sysutils;

var
text, wynik: string; //inicjalizacja zmiennych tesktu wejściowego i wynikowego
count: integer;


begin
	Write('Podaj tekst do przeksztalcenia: ');
	ReadLn(text); //pobieranie tekstu do przekształcenia
	
	//dla kolejnych liter w tekscie do przeksztalcenia:
	for count:=1 to length(text) do
		begin
			if count mod 2 <> 0 then
			wynik:= wynik+ UpperCase(text[count]) //nieparzyste na duże
			else wynik:= wynik+ LowerCase(text[count]); //parzyste na małe 
		end;
	
  WriteLn('Tekst po przeksztalceniu: ',wynik); //wyświetlenie wyniku
  ReadLn; //wstrzymane programu do wćsiśnięcia klawisza Enter
end.
Dodaj komentarz