algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Adam Dudzic, 03 listopada 2014 21:10
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

potegowanie_wykladnik_calkowity.cs:
//potegowanie z uwzglednieniem wykladnikow ujemnych
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PotegowanieZUwzglednieniemUjemnegoWykladnika
{
  class Program
  {
    static int WalidacjaDanych(string tekst)
    {
      int liczba;
      Console.Write(tekst);

      while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out liczba))
        Console.Write("Wprowadzono nieprawidłową wartość. Spróbuj jeszcze raz: ");

      return liczba;

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int podstawa, wykladnik, wynik = 1;

      podstawa = WalidacjaDanych("Podaj podstawę potęgi: ");
      wykladnik = WalidacjaDanych("Podaj wykładnik potęgi: ");

      int licznik = Math.Abs(wykladnik);

      if (wykladnik == 0)
      {
        if (podstawa == 0)
          Console.WriteLine("0 do potęgi 0 jest wyrażeniem nieoznaczonym");
        else
          Console.WriteLine(podstawa + " do potęgi 0 = 1");

        Console.ReadLine();
        return;
      }
      else
      {
        while (licznik > 0)
        {
          wynik *= podstawa;
          licznik--;
        }

        if (wykladnik < 0)
          Console.WriteLine("{0} do potęgi {1} = 1/{2} = {3}", podstawa, wykladnik, wynik, 1.0/wynik);
        else
          Console.WriteLine("{0} do potęgi {1} = {2}", podstawa, wykladnik, wynik);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Dodaj komentarz