algorytm.org

Implementacja w Delphi/Pascal



Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki






Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Potęgowanie - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 10 września 2011 12:44
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

potegowanie.dpr:
//www.algorytm.org
program Potegowanie;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 a, b : integer;
 wynik: int64; //int64 - duże liczby całkowite

begin

ReadLn(a); //Pobierz potęgowaną liczbę
ReadLn(b); //Pobierz potęgę

wynik:=1; //ustaw wynik na 1


while b>0 do      //powtarzaj dopóki b jest większe od 0
 begin
 wynik := wynik*a;	//pomnóż wynik przez potęgowaną liczbę
 dec(b);	    //zmniejsz b o 1.
 end;

WriteLn(wynik); //wypisz wynik
ReadLn;	   	//czekaj na ENTER

end.
 
Dodaj komentarz