algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Średnia arytmetyczna - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 10 września 2011 12:18
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Srednia_arytmetyczna.dpr:
//www.algorytm.org
program Srednia_arytmetyczna;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
   a,n,i: integer;
   suma: real;

begin

//pobierz od użytkownika liczbe elementów
ReadLn(n);

for i:=0 to n-1 do
  begin
  //Pobierz od użytkownika kolejny element
  ReadLn(a);
  //dodaj go do sumy
  suma:=suma+a;
  end;

//Wypisz wynik z dokładnością dwóch miejsc po przecinku
WriteLn((suma/n):0:2);

//Czekaj na ENTER
ReadLn;

end.
Dodaj komentarz