algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Suma elementów tablicy - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 04 września 2009 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Suma elementow - Delphi/suma_elementow.dpr:
//Suma elementow tablicy
//(c) 2009 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

program suma_elementow;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

var
  a: Array [1..100] of Integer;
  i, n, wynik: Integer;

begin
  //pobierz dane od uzytkownika
  writeln('Podaj liczbe elementow tablicy (maks. 100)');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
   begin
     writeln('Podaj element a[', i, ']');
     readln(a[i]);
   end;

  //oblicz sume elementow
  wynik := 0;
  for i:=1 to n do
   begin
     wynik := wynik + a[i];
   end;

  //podaj wynik
  writeln('Suma elementow tablicy to ', wynik);
  readln;

end.
Dodaj komentarz