algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 4
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz, 08 czerwca 2012 18:43
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

element_min_max.cpp:
/* by Tomasz Stanik
 * Wyszukiwanie największej i najmniejszej liczby z tablicy.
 * dla
 * www.algorytm.org
 */

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  // Deklarujemy zmienne
  int n = 0 ;
  double najw = 0 ;
  double najn = 0 ;

  //Wprowadzamy wielkość tablicy.
  do{
    cout << "Podaj wielkosc tablicy : " ;
    cin >> n ;

    if(n <= 0) // Jeżeli 'n' jest mniejsze lub równe 0, zgłoś błąd i wyzeruj 'n'.
    {
      cout << "Wprowadzono zla wartosc, wprowadz poprawna!" << endl ;
      n = 0 ;
    }
  } while(n <= 0) ;

  //Deklaruj zmienną 'tablica' o wielkości 'n'.
  double tablica[n] ;
  //Czyść konsolę.
  system("cls") ;
  cout << "Podaj wartości dla tablicy : " ;

  //Przypisuj wartości dla 'tablica'.
  for(int i = 0 ; i < n ; i ++)
  {
    cout << endl << "tablica["<<i<<"] - " ;
    cin >> tablica[i] ;

    //Jeżeli pierwszy obieg pętli ustaw najwyższą i najniższą wartość na 0
    if(i == 0)
    {
      najw = tablica[i] ;
      najn = tablica[i] ;
    }
    else //Jeżeli jest inny obieg pętli
    {
      if(tablica[i] > najw) //Jeżeli 'tablica[i]' jest większa od najwyższej wartości
        najw = tablica[i] ; //Przypisz 'tablica[i]' do najwyższej wartości

      if(tablica[i] < najn) //Jeżeli 'tablica[i]' jest mniejsza od najniższej wartości
        najn = tablica[i] ; //Przypisz 'tablica[i]' do najniższej wartości
    }
  }

  //Czyść konsolę i wypisz wyniki
  system("cls") ;
  cout << "Najwyższa wartosc w tej tablicy to : " << najw ;
  cout << endl << "A najnizsza to : " << najn << endl ;

  system("PAUSE");
  return 0;
}
Dodaj komentarz