algorytm.org

Implementacja w PerlBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Szukanie połówkowe (binarne) - Implementacja w Perl
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Dominik Goździuk, 28 lutego 2012 19:46
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

szukanie_polowkowe_1_pl.pl:
#! /usr/bin/perl

#Szukanie elementu w tablicy metoda bisekcji (metoda polowkowa)
#Dominik Gozdziuk
#www.algorytm.org

#Procedura sortujaca tablice podana jako parametr
sub sort {
    for ($i = 0; $i <= $#_; $i++) {
        $min = $i;
        for ($j = $i+1; $j <= $#_; $j++) {
            if ($_[$j] < $_[$min]) {
                $min = $j;
            }
        }
        $tmp = $_[$i];
        $_[$i] = $_[$min];
        $_[$min] = $tmp;
    }
}

@tab = (45,24,56,43,78,67,25,7,58,95,69,49,32);

#Wywolanie procedury sort
&sort(@tab);

print "Tablica posortowana: ";
#Wyswietlenie tablicy
foreach $zmienna (@tab) {
    print "$zmienna ";
}

#Pobranie szukanego elementu
print "\nWprowadz szukany element: ";
$szukana = <STDIN>;
chomp($szukana);


$p = 0; #indeks pierwszego elementu tablicy
$k = $#tab; #indeks ostatniego elementu tablicy
$ok = 0; #zmienna pomocnicza

while ($p <= $k) {
    $s = ($p+$k)/2;
    $s = int($s); # Wyciagamy czesc calkowita

    if ($tab[$s] == $szukana) {
        $ok = 1;
        $p = $k+1; #Zmieniamy p aby zakonczyc petle
    }
    elsif ($tab[$s] > $szukana) {
        #Szukana jest mniejsza, zawezamy obszar poszukiwan
        $k = $s-1; #Zmieniamy k
    }
    else {
        # Szukana jest wieksza
        $p = $s+1; #Zmieniamy p
    }
}

#Wyswietlamy wynik
if ($ok == 1) {
    print "\nSzukany element znajduje sie w tablicy\n";
}
else {
    print "\nSzukany element nie znajduje sie w tablicy\n";
}
Dodaj komentarz