algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Test parzystości - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 11 lipca 2011 15:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Test_parzystosci.dpr:
//Test parzystości.
//Michał Witaszek
//dla algortym.org

program Test_parzystosci;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 n : integer;
 parzysta : boolean;

begin
 //Pobierz od użytkownika liczbę do sprawdzenia
 Write('Podaj liczbe by sprawdzic czy jest parzysta: ');
 ReadLn(n);

 //Sprawdź czy liczba jest parzysta i zapisz wynik do zmiennej logicznej
 parzysta := (n mod 2 = 0);

 //Wypisz odpowiedź w zależności od wyniku testu
 if parzysta then WriteLn('Liczba ', n, ' jest parzysta.')
   else WriteLn('Liczba ', n, ' nie jest parzysta.');

//Czekaj na ENTER.
ReadLn;

end.
Dodaj komentarz