algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie dominanty – mody - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kasia Pastwa, 29 listopada 2013 20:27
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dominanta.cs:
//Szukanie dominanty - elementu wystepujacego najczesciej
//www.algorytm.org

using System;
using System.Linq;
//biblioteki potrzebne do obsługi zastosowanych funkcji

namespace Dominanta
{
  class Program
  {
    //metoda do pokazywania każdej tablicy
    static public void ShowTable(int[] tab)
    {
      Console.Write("\t{");
      foreach (int i in tab)
      {
        Console.Write(i + " , ");
      }
      Console.Write("}");
      Console.WriteLine();
    }

    //program
    static void Main(string[] args)
    {
      //tablica w ktorej szukamy dominanty
      int[] tab = { 2, 2, 4, 4, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 1, 4, 4 }; 
      //tablica wartosci
      int[] L = { };
      //tablica liczby wystapien
      int[] W = { };

      //zlicz wystepowanie poszczegolnych liczb w tablicy tab
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
      {
        //zapytanie czy zawiera - można też zrobić w pętli
        if (L.Contains(tab[i]))
        {
          int index = Array.IndexOf(L, tab[i]);
          W[index] += 1;
        }
        else
        {
          int l = L.Length + 1;
          int w = W.Length + 1;
          Array.Resize(ref L, l); //zmiana wielkości tablicy
          Array.Resize(ref W, w);
          L[l - 1] = tab[i];   //dodanie nowej wartości
          W[w - 1] = 1;
        }
      }

      //poszukaj liczbe najczesciej wystepujaca
      int max = 0;
      int indexmax = 0;
      for (int i = 0; i < W.Length; i++)
      {
        if (W[i] > max)
        {
          max = W[i];
          indexmax = i;
        }
      }

      //wypisz wynik
      Console.WriteLine("Dany jest zbiór liczb: ");
      ShowTable(tab);
      Console.WriteLine("Lista liczb występujących w zbiorze: ");
      ShowTable(L);
      Console.WriteLine("Występowanie liczb w zbiorze: ");
      ShowTable(W);
      Console.WriteLine("Dominantą jest liczba " + L[indexmax] + ", pojawia się {0} razy.", max);// różne metody zapisu danych 

      Console.ReadLine();

    }
  }
}
Dodaj komentarz