algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Wyznaczanie dominanty – mody - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 11
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Witaszek, 19 lipca 2011 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

dominanta.cpp:
//Program do wyznacznia najczęściej występującej wartości w tablicy (dominaty)
//Michał Witaszek
//dla algorytm.org

#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{

 int T[100];      // Tablica będzie przechowywała zadany zbiór liczb
 int lista[100];    // Lista liczb występujących w zbiorze
 int wystepowanie[100]; // Zapamięta ile razy liczby pojawiają się w zbiorze
 int n;           
 int i,j;        // Będą służyły jako indeksy tablic
 bool znaleziono;    // Podczas przeszukiwania tablic będzie określała czy liczba już zajduje się na liście

 int dlugosc_listy=0;     

 const string separator = "--------------------------- \n";

start:
// Pobranie od użytkownika ilości elementów tablicy

 cout << "Ilosc elementow tablicy: ";
 cin >> n;

if (n<=0 || n>100) 
  {
  cout << "Podaj wartosc z akresu 1-100 \n";
  goto start;
  }
  
 cout << separator;
 
// Odczytywanie n elementów tablicy
 for (i=0; i<n; i++)
  {
   cout << "Wartosc nr " << i+1 << ": ";
   cin >> T[i];
  }

// Przeszukiwanie zadanej tablicy T[]
  for (i=0; i<n; i++) 
  {
   j=0;
   znaleziono= false;

// Przeszukuje listę liczb aż znajdzie w niej aktualnie odczytaną wartość z tablicy T[]
// lub osiągnie koniec listy

   for (j=0; j<dlugosc_listy; j++)
   {
    if (lista[j]==T[i]) //Jeśli liczba znajduje się na liście...
     {
     wystepowanie[j]++; // Zwiększ ilość wystąpień liczby o 1
     znaleziono= true; // Zapamiętaj że odnaleziono liczbę.
     }
    if (znaleziono) break;
   } 
   

   if (!znaleziono) //Jeśli liczba nie znajduje się jeszcze na liście...
    {
     dlugosc_listy++;     
     lista[dlugosc_listy-1]=T[i]; //Wstaw liczbę na ostanią pozycje w liście
     wystepowanie[dlugosc_listy-1]=1; //Ustaw ilość wystąpień liczby na 1
    }	  
	 } 

 cout << separator;

 
  //Dla przejżystości program wypisze ilośći wystąpień wszystkich liczb.
  for (i=0; i<dlugosc_listy; i++) {cout << lista[i] << " x " << wystepowanie[i] << endl;}

 cout << separator;

  //Szukanie najczęściej występującej liczby
  i=0; 
  j=0;
  
  for (i=1; i<dlugosc_listy; i++) //Przeszukanie tablicy występowania liczb
  {
   //Jeśli liczba wystąpień jest większa od poprzednio znalezionej...
    if (wystepowanie[i] >= wystepowanie[j]) j=i; // zapamiętaj indeks liczby.
  } 

  //Wypisz wynik
  cout << "Dominanta jest liczba " << lista[j] << endl;
  cout << "Pojawia sie " << wystepowanie[j] << " razy." << endl; 
 
//Czekaj na ANYKEY
 system("PAUSE");	
//i zamknij program
 return 0;
}
Komentarze
photo
+4 # Minik42 2012-07-26 18:31
Nie powinno używać się instrukcji goto zamiast tego można użyć while(cin>>n)
if (n100)
{
cout
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz