algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

System Funkcji Iterowanych (IFS) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 6
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 26 lipca 2011 22:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

IFS - C++/IFS.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
//IFS
//www.algorytm.org
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "IFS.h"
#include "math.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

/* Render area coordinates */
float minX = -8.0;
float maxX = 8.0;
float minY = 11.0;
float maxY = -5.0;

/* IFS data */
float a[9];
float b[9];
float c[9];
float d[9];
float e[9];
float f[9];
float p[9];
int funCnt = 0;

/* add new function to IFS */
void addFunction(float paramA, float paramB, float paramC, float paramD,
  float paramE, float paramF, float paramP)
{
  if (funCnt < 9)
  {
   a[funCnt] = paramA;
   b[funCnt] = paramB;
   c[funCnt] = paramC;
   d[funCnt] = paramD;
   e[funCnt] = paramE;
   f[funCnt] = paramF;
   p[funCnt] = paramP;
  }
  funCnt++;
}

/* removes all functions */
void clearFunctions()
{
  funCnt = 0;
}

void SetFunctions()
{
  clearFunctions();
  switch(Form1->Function->ItemIndex+1) {
   case 1:
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, -0.5, 0.5, 0.3333);
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, -0.5, -0.5, 0.3333);
     addFunction(0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, -0.5, 0.3333);
     minX = -1.0;
     maxX = 1.0;
     minY = -1.0;
     maxY = 1.0;     
     break;
   case 2:
     addFunction(0.787879, -0.424242, 0.242424, 0.859848, 1.758647, 1.408065, 0.895652);
     addFunction(-0.121212, 0.257576, 0.151515, 0.053030, -6.721654, 1.377236, 0.052174);
     addFunction(0.181818, -0.136364, 0.090909, 0.181818, 6.086107, 1.568035, 0.052174);
     minX = -8.0;
     maxX = 8.0;
     minY = 11.0;
     maxY = -1.0;
     break;
   case 3:
     addFunction(0.824074, 0.281428, -0.212346, 0.864198, -1.882290, -0.110607, 0.787473);
     addFunction(0.088272, 0.520988, -0.463889, -0.377778, 0.785360, 8.095795, 0.212527);
     minX = -8.0;
     maxX = 8.0;
     minY = 11.0;
     maxY = -1.0;
     break;
   case 4:
     addFunction(0.0,  0.0,  0.0,  0.16, 0.0, 0.0,  0.01);
     addFunction(0.85, 0.04, -0.04, 0.85, 0.0, 1.6,  0.85);
     addFunction(0.2, -0.26, 0.23, 0.22, 0.0, 1.6,  0.07);
     addFunction(-0.15, 0.28, 0.26, 0.24, 0.0, 0.44, 0.07);
     minX = -5.0;
     maxX = 5.0;
     minY = 10.5;
     maxY = 0.0;
     break;
   case 5:
     addFunction(0.1400, 0.0100, 0.0000, 0.5100, -0.0800, -1.3100, 0.20);
     addFunction(0.4300, 0.5200, -0.4500, 0.5000, 1.4900, -0.7500, 0.20);
     addFunction(0.4500, -0.4900, 0.4700, 0.4700, -1.6200, -0.7400, 0.20);
     addFunction(0.4900, 0.0000, 0.0000, 0.5100, 0.0200, 1.6200, 0.40);
     minX = -5.0;
     maxX = 5.0;
     minY = 5.0;
     maxY = -5.0;
     break;
   case 6:
     addFunction( 0.0500, 0.0000, 0.0000, 0.4000, -0.0600, -0.4700, 0.142);
     addFunction(-0.0500, 0.0000, 0.0000, -0.4000, -0.0600, -0.4700, 0.142);
     addFunction( 0.0300, -0.1400, 0.0000, 0.2600, -0.1600, -0.0100, 0.142);
     addFunction(-0.0300, 0.1400, 0.0000, -0.2600, -0.1600, -0.0100, 0.142);
     addFunction( 0.5600, 0.4400, -0.3700, 0.5100, 0.3000, 0.1500, 0.142);
     addFunction( 0.1900, 0.0700, -0.1000, 0.1500, -0.2000, 0.2800, 0.142);
     addFunction(-0.3300, -0.3400, -0.3300, 0.3400, -0.5400, 0.3900, 0.142);
     minX = -1.0;
     maxX = 1.0;
     minY = 1.0;
     maxY = -1.0;
     break;
  }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  float x, xtmp, y, ytmp, r;
  float ratioX, ratioY, prob, *data;
  int i, j, n, curr, biggest, level;

  /* initialize all variables */
  SetFunctions();
  ratioX = (maxX - minX) / (Fractal->Width * 1.0);
  ratioY = (maxY - minY) / (Fractal->Height * 1.0);
  data = new float[Fractal->Width*Fractal->Height];
  for (i=0; i<Fractal->Width*Fractal->Height; i++)
  {
   data[i] = 0;
  }

  x = 0;
  y = 0;

  /* Clear image */
  Fractal->Canvas->Brush->Color = clWhite;
  Fractal->Canvas->Rectangle(0, 0, Fractal->Width, Fractal->Height);
  Fractal->Canvas->Brush->Color = clBlack;

  n = StrToInt(IterNum->Text);

  randomize();

  for (i=0; i<n; i++)
  {
    /* Choose random function */
    r = rand() / (RAND_MAX * 1.0);
    curr = 0;
    prob = 0;
    for (j=0; j<funCnt; j++)
    {
     prob += p[j];
     if (prob > r)
     {
       curr = j;
       break;
     }
    }

    /* Perform calculation */
    xtmp = a[curr]*x + b[curr]*y + e[curr];
    ytmp = c[curr]*x + d[curr]*y + f[curr];
    x = xtmp;
    y = ytmp;

    /* Draw point */
    data[(int)((int)((x - minX)/ratioX) * Fractal->Width + ((y - minY)/ratioY))]++;
    ;
  }

  /* Check range */
  biggest = data[0];
  for (i=1; i<Fractal->Width * Fractal->Height; i++)
  {
   if (data[i] > biggest)
   {
     biggest = data[i];
   }
  }

  /* Generate image */
  for (i=0; i<Fractal->Height; i++)
  {
   for (j=0; j<Fractal->Width; j++)
   {
     if (data[j+i*Fractal->Width] > 0)
     {
      level = (log(data[j+i*Fractal->Width])/log(biggest))*0xff;
      Fractal->Canvas->Pixels[i][j] = (TColor)(0x80-level/2 << 16) + (0xff-level << 8) + 0x80-level/2;
     }
   }
  }

  Fractal->Refresh();

  delete data;
}
//---------------------------------------------------------------------------


Komentarze
photo
0 # Paweł321 2018-04-14 21:54
Można wiedzieć jak zostało wyliczone te minX, maxX, minY, maxY pod funkcjami?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
photo
0 # Tomasz Lubiński 2019-11-29 08:08
One nie zostały wyliczone, zostały dobrane tak by rysowany fraktal w całości znajdował się wewnątrz rysowanego obszaru.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz