algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Porządkowanie wierzchołków wg rosnących kątów nachylenia ich wektorów wodzących - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 3
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Michał Knasiecki, 03 sierpnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

wierzcholki.cpp:
/********************************************************************************
*                                  		*
*	Porządkowanie wierzchołków wg rosnących kątów nachylenia ich 		*
*	wektorów wodzących							*
* 	Plik pobrany ze strony:			www.algorytm.org        *
*	Opracowal:				Michal Knasiecki		*
*                                  		*
*********************************************************************************/

/*Uwaga:

W poniższej implementacji posłużono się biblioteką STL, która
zawiera szablon wektora.
Jeżeli twój kompilator nie posiada tej biblioteki możesz zastąpić
wektor tablicą.

*/#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include <vector.h>
#include <algorithm>

//Struktura reprezentująca punkt
typedef struct {
			int x;
     int y;
     } Tpunkt;

//Struktura wyniku: punkt oraz współczynnik alfa
typedef struct {
	int x;
    int y;
    float alfa;
     } Twynik;


using namespace std;

//Wektor wynikowy
vector <Twynik> wynik;

//Funkcja sortująca wektor wynik wg współczynnika alfa
void quicksort_1(int x, int y)
{
int i,j;
float v;
Twynik temp;
i=x;
j=y;
v=wynik[div(x+y,2).quot].alfa;
do
  {
  while (wynik[i].alfa<v) i++;
  while (v<wynik[j].alfa) j--;
  if (i<=j)
  	{
   temp=wynik[i];
   wynik[i]=wynik[j];
   wynik[j]=temp;
   i++;
   j--;
   }
  }
while (i<=j);
if (x<j) quicksort_1(x,j);
if (i<y) quicksort_1(i,y);
}

//Funkcja sortująca wektor wynik wg współrzędnej x (punkty o takim samym alfa)
void quicksort_2(int x, int y)
{
int i,j;
float v;
Twynik temp;
i=x;
j=y;
v=wynik[div(x+y,2).quot].x;
do
  {
  while (wynik[i].x<v) i++;
  while (v<wynik[j].x) j--;
  if (i<=j)
  	{
   temp=wynik[i];
   wynik[i]=wynik[j];
   wynik[j]=temp;
   i++;
   j--;
   }
  }
while (i<=j);
if (x<j) quicksort_2(x,j);
if (i<y) quicksort_2(i,y);
}


/*Funkcja szuka w wektorze przedziału <i,j>, w którym punkty
 mają taki sam współczynnik alfa, a na stepnie sortuje ten
 przedział wg współrzędnej x*/ 
void sortuj(void)
{
int i=0;
int j;

//Znajdź przedział <i,j> o wspólnym alfa
do
 {
 if (wynik[i].alfa==wynik[i+1].alfa)
 	{
  j=i;
  do
  j++;
  while (wynik[i].alfa==wynik[j].alfa);
  j--;

//Posortuj ten przedział
  quicksort_2(i,j);
  i=j;
  } else
  i++;
 }
 while (i<wynik.size()-1);
}//-------------------------------------------

void main(void){

//Wektor wejściowy
vector <Tpunkt> wektor;

//Zmienne pomocnicze
Tpunkt p;
Twynik w;

//Czynnik d=|x|+|y|
float d;

//Współczynnik alfa
float alfa;


//Wprowadzamy wartości wejściowe do wektora
//Przykladowe wartosci (takie, jak na stronie)
p.x=-5;
p.y=-1;
wektor.push_back(p);
p.x=4;
p.y=-4;
wektor.push_back(p);
p.x=2;
p.y=4;
wektor.push_back(p);
p.x=-3;
p.y=2;
wektor.push_back(p);
p.x=4;
p.y=1;
wektor.push_back(p);

//Obliczamy wartosc d oraz alfa
while (!(wektor.empty())){

	p=wektor.back();
	wektor.pop_back();
	d=abs(p.x)+abs(p.y);

	if ((p.x>=0)&&(p.y>=0))
	 alfa=p.y/d;

	if ((p.x<0)&&(p.y>=0))
 	 alfa=2-p.y/d;

	if ((p.x<0)&&(p.y<0))
	 alfa=2+abs(p.y)/d;

	if ((p.x>=0)&&(p.y<0))
	 alfa=4-abs(p.y)/d;

	//Zapisz punkt i wspolczynnik do wektora wynikowego
	w.x=p.x;
	w.y=p.y;
	w.alfa=alfa;
	wynik.push_back(w);
}

//Posortuj wektor wynikowy wg wartości czynnika alfa
quicksort_1(0,wynik.size()-1);

//Posortuj punkty o takim samym alfa wg współrzędnej x
sortuj();

//Wypisz wynik
for (int i=0;i<wynik.size();i++)
{
w=wynik[i];
printf("Punkt #%d: (%-2d,%-2d)\talfa=%.3f\n",i+1,w.x,w.y,w.alfa);
}

getch();
return;
}

Dodaj komentarz