algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Algorytm Diffie-Hellman'a - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 7
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marek Rudolf, 17 lipca 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

diffie_hellman_d/diffie.pas:
unit diffie;

interface
uses ComObj,ActiveX;

const
MAX_PRIME_NUMBER=2147483648;
MAX_RANDOM_INTEGER=2147483648;

type
 DiffieHellman=class
 private
  function XpowYmodN(xi,yi,ni:int64):int64;
  function GeneratePrime():int64;
  function IsItPrime(ni,ai:int64):boolean;
  function MillerRabin(ni,trials:int64):boolean;
 public
  g,n,a,b,x,y,k:int64;
  constructor Create();
  procedure CreateKeys(var Generator,Modulus:int64);
  procedure CreateSenderInterKey(var InterKey:int64);
  procedure CreateRecipientInterKey(var InterKey,Generator,Modulus:int64);
  procedure CreateSenderEncryptionKey(var EncryptionKey,RecipientInterKey:int64);
  procedure CreateRecipientEncryptionKey(var EncryptionKey, SendersInterKey:int64);
end;
implementation

constructor DiffieHellman.Create();
begin
	 g := 0;
	 n := 0;
	 a := 0;
	 b := 0;
	 X := 0;
	 Y := 0;
	 K := 0;
end;

function DiffieHellman.XpowYmodN(xi,yi,ni:int64):int64;
var
tmp:int64;
begin
	tmp := 0;
	if (yi=1) then
    result:= (xi mod Ni)
    else
	if ((yi and 1)=0) then
	begin
		tmp:= XpowYmodN(xi,yi div 2,Ni);
		result:=((tmp * tmp) mod Ni);
	end
	else
	begin
		tmp := XpowYmodN(xi,(yi-1) div 2,Ni);
		tmp := ((tmp * tmp) mod Ni);
		tmp := ((tmp * xi) mod Ni);
		result:=tmp;
	end;
end;

function DiffieHellman.GeneratePrime():int64;
var
RandomNumber:TGUID;
tmp:int64;
begin


	CoCreateGuid(RandomNumber);

	tmp := ((RandomNumber.D1 * (RandomNumber.D2 * RandomNumber.D3)) mod MAX_PRIME_NUMBER);

	//ensure it is an odd number
	if ((tmp and 1)=0) then
		tmp :=tmp+ 1;

	if (MillerRabin(tmp,5)=true) then
    begin
     result:=tmp;
     exit;
    end;

	repeat
     tmp:=tmp+2;
	until (MillerRabin(tmp,5)=false);

	result:=tmp;

end;

function DiffieHellman.IsItPrime(ni,ai: int64):boolean;
var
d:int64;
begin
	d := XpowYmodN(ai, ni-1, ni);
	if (d=1) then
		result:=true
	else
		result:=false;

end;

function DiffieHellman.MillerRabin(ni,trials:int64):boolean;
//---http://en.wikipedia.org/wiki/Miller-Rabin_test
var
i,ai:int64;
begin
    ai:= 0;
    i:=0;
    repeat
	begin
		ai:= (random(ni-3))+2;// gets random value in [2..n-1]

		if (IsItPrime (ni,ai)=false) then
		begin
			result:=false;
            exit;
			//n composite, return false
		end;
        i:=i+1;
	end;
    until (i>trials);
    result:=true;
end;

procedure DiffieHellman.CreateKeys(var Generator,Modulus:int64);
var
swap:int64;
begin
	swap:=0;

	//Check if keys have already been established
	if ((n<>0) and (g<>0)) then
	begin
		Generator := g;
		Modulus  := n;
	end
	else
	begin
		g := GeneratePrime();
		n := GeneratePrime();

		if (g>n) then
		begin
			swap := g;
			g  := n;
			n  := swap;
		end;
		Generator := g;
		Modulus  := n;
	end;

end;


procedure DiffieHellman.CreateSenderInterKey(var InterKey:int64);
var
RandomNumber:TGUID;
begin
	CoCreateGuid(RandomNumber);
	a := (RandomNumber.D1 mod MAX_RANDOM_INTEGER);

	X := XpowYmodN(g,a,n);

	InterKey:= X;
end;

procedure DiffieHellman.CreateRecipientInterKey(var InterKey,Generator,Modulus:int64);
var
RandomNumber:TGUID;
begin
	CoCreateGuid(RandomNumber);
	b := (RandomNumber.D1 mod MAX_RANDOM_INTEGER);
	g := Generator;
	n := Modulus;
	Y := XpowYmodN(g,b,n);
	InterKey := Y;
end;

procedure DiffieHellman.CreateSenderEncryptionKey(var EncryptionKey,RecipientInterKey:int64);
begin
	Y := RecipientInterKey;
	K := XpowYmodN(Y,a,n);
	EncryptionKey := K;
end;

procedure DiffieHellman.CreateRecipientEncryptionKey(var EncryptionKey, SendersInterKey:int64);
begin
	X := SendersInterKey;
	K := XpowYmodN(X,b,n);
	EncryptionKey := K;
end;


end.
Dodaj komentarz