algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Najkrótsza droga w labiryncie - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 8
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Jakub Konieczny, 20 lutego 2011 17:57
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

lab_1_c.cpp:
//Poszukiwanie drogi w labiryncie
//www.algorytm.org

#include <cstdio>
#include <cstring>

const char *MAPA[]={
"##########",
"# #   ##",
"# # #  #",
"# #  # #",
"# ### ## #",
"#   # #",
"# # ### #",
"# #  # #",
"#  #  #",
"##########"
};

char val[]="0123456789abcdefghijklmnoprstuvwxyz";

void rysuj(char mapa[10][10]){
  for(int y=0; y<10; y++){
    for(int x=0; x<10; x++){
      if(mapa[x][y]<0)
        printf("#");
      if(mapa[x][y]==0)
        printf(" ");
      else
        printf("%c", val[mapa[x][y]]);
    }
    printf("\n");
  }
  printf("\n");
}

bool zaznacz(char mapa[10][10]){
  // Funkcja potrzebuje mapy w której wartość 1 to punkt startowy, -1 to miejsca gdzie nie może iść
  // 0 to wolne pola
  //Wymaga ramki do okoła
  bool zmiana=false;
  int o;
  for(int y=1; y<9; y++){
    for(int x=1; x<9; x++){
      if(mapa[x][y]<0) continue; //jeśli ściana, sprawdź następny
      o=mapa[x][y]; //przed oznaczeniem
      if(mapa[x+1][y]>0) //prawo jeśli nie ma ściany, ale został odwiedzony
      if(mapa[x+1][y]+1<mapa[x][y] || mapa[x][y]==0) //i jeśli z tamtej drogi jest krócej do aktualnej,
                              //lub aktualna jest nieodwiedzona
        mapa[x][y]=mapa[x+1][y]+1; //oznacza tutaj odległość poprzedniej+1

      if(mapa[x-1][y]>0) //lewo
      if(mapa[x-1][y]+1<mapa[x][y] || mapa[x][y]==0)
        mapa[x][y]=mapa[x-1][y]+1;

      if(mapa[x][y+1]>0) //dół
      if(mapa[x][y+1]+1<mapa[x][y] || mapa[x][y]==0)
        mapa[x][y]=mapa[x][y+1]+1;

      if(mapa[x][y-1]>0) //góra
      if(mapa[x][y-1]+1<mapa[x][y] || mapa[x][y]==0)
        mapa[x][y]=mapa[x][y-1]+1;

      if(o!=mapa[x][y]) zmiana=true; //jeśli zaszła zmiana, ustawia na true, że była jakaś zmiana i kolejne wykonanie
                  //może coś jeszcze zmienić
    }
  }
  return zmiana;
}

void wyczysc(char mapa[10][10], int odX, int odY, int doX, int doY){
  //Czyszczenie dróg
  bool droga[10][10]; //przechowuje najkrótszą ścieżkę
  memset(droga, 0, 100); //czyszczenie tablicy
  while(odX!=doX || odY!=doY){ //dopóki nie dojdzie od końca do punktu początkowego
    droga[doX][doY]=true;
    //szukanie po sąsiadach najkrótszych odległości, tzn. mniejszych od aktualnej
    //wcześniejsza funkcja daje pewność, że różnice między odległościami zawsze wynoszą 1
    if(mapa[doX+1][doY]<mapa[doX][doY] && mapa[doX+1][doY]>0){
      doX++; continue;
    }
    if(mapa[doX-1][doY]<mapa[doX][doY] && mapa[doX-1][doY]>0){
      doX--; continue;
    }
    if(mapa[doX][doY+1]<mapa[doX][doY] && mapa[doX][doY+1]>0){
      doY++; continue;
    }
    if(mapa[doX][doY-1]<mapa[doX][doY] && mapa[doX][doY-1]>0){
      doY--; continue;
    }
    return; //jeśli jakimś sposobem nie ma najkrótszej drogi, przerywa
  }
  for(int y=1; y<9; y++){
    for(int x=1; x<9; x++){
      if(!droga[x][y])
        if(mapa[x][y]>0)
          mapa[x][y]=0; //czyszczenie dłuższych dróg
    }
  }
  mapa[odX][odY]=1; //punkt startowy
}

void szukaj(int odX, int odY, int doX, int doY){
  char mapa[10][10];
  for(int i=0; i<100; i++){ //przepisanie mapy, w tym przypadku trzeba ją obrócić
    if(MAPA[i%10][i/10]=='#') //jeśli ściana
      mapa[i/10][i%10]=-1; //przypisz wartość ujemną
    else
      mapa[i/10][i%10]=0; //puste
  }
  printf("Mapa: \n");
    rysuj(mapa); //mapa bez narysowanych scieżek
  mapa[odX][odY]=1; //punkt startoey
  while(zaznacz(mapa)){ //zaznaczanie na mapie kolejno odwiedzanych pól, dopóki są jakiś zmiany, powtarza
    //rysuj(mapa);
  }
  printf("Odleglosci: \n");
  rysuj(mapa); //rysuje mapę z wyznaczonymi odległościami
  wyczysc(mapa, odX, odY, doX, doY); //pozostawia tylko najkrótszą ścieżkę
  printf("Najkrotsza: \n");
  rysuj(mapa); //rysuje mapę po oczyszczeniu
}

int main(){
  szukaj(1,1, 8,4);
  /*
    ##########
    #S#   ##
    # # #  #
    # #  # #
    # ### ##E#
    #   # #
    # # ### #
    # #  # #
    #  #  #
    ##########
  */
  return 0;
}
Komentarze
photo
+6 # Adriangfgfdgfdgfdsgf 2011-06-15 15:02
U mnie to jakoś dobrze nie działa:(
U mnie mapka się sypie, proszę o sprawdzenie poprawności algorytmu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz