algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana liczby na słowa z polską gramatyką - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Lesław Pawlaczyk, 24 lutego 2015 12:16
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

NumbersToText.cs:
//Zamiana liczby na slowa z polska gramatyka
//Lesław Pawlaczyk
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;

namespace LanguageModelFilter
{
  public class NumbersToText
  {
    # region Constant Arrays

    protected static string[] SINGLES = { "", "jeden", "dwa", "trzy", "cztery", "pięć", "sześć", "siedem", "osiem", "dziewięć" };
    protected static string[] TEENS = { "", "jedenaście", "dwanaście", "trzynaście", "czternaście", "piętnaście", "szesnaście", "siedemnaście", "osiemnaście", "dziewiętnaście" };
    protected static string[] TENS = { "", "dziesięć", "dwadzieścia", "trzydzieści", "czterdzieści", "pięćdziesiąt", "sześćdziesiąt", "siedemdziesiąt", "osiemdziesiąt", "dziewięćdziesiąt" };
    protected static string[] HUNDREDS = { "", "sto", "dwieście", "trzysta", "czterysta", "pięćset", "sześćset", "siedemset", "osiemset", "dziewięćset" };
    protected static string[,] CONJUGATIONS = new string[,]
			{
				{ "", "", ""              },
				{ "tysiąc", "tysiące", "tysięcy"    },
				{ "milion" , "miliony" , "milionów"  },
				{ "miliard", "miliardy", "miliardów"  },
				{ "bilion" , "biliony" , "bilionow"  },	
				{ "biliard", "biliardy", "biliardow"  },
				{ "trylion" , "tryliony", "trylionow" }
			};

    # endregion // Constant Arrays

    # region Implementation

    public static String DigitsStringToSpokenString(string input)
    {
      StringBuilder builder = new StringBuilder();

      Int64 number = 0;
      if (!Int64.TryParse(input, out number))
      {
        return input;
      }

      if (number < 0)
      {
        builder.Append("minus ");
        number = -number;
      }

      Int64 sHundreds = 0;
      Int64 dTens = 0;
      Int64 jSingles = 0;
      Int64 nTeens = 0;
      Int64 gMagnitude = 0;
      Int64 kConjugation = 0;

      List<string> groups = new List<string>();

      while (number != 0)
      {
        //get hundreds, tens and singles from a number to process
        sHundreds = (number % 1000) / 100;
        dTens = (number % 100) / 10;
        jSingles = number % 10;

        //check if teens form should be used
        if (dTens == 1 && jSingles > 0)
        {
          nTeens = jSingles;
          dTens = 0;
          jSingles = 0;
        }
        else
        {
          nTeens = 0;
        }

        //choose conjugation form
        if (jSingles == 1 && sHundreds + dTens + nTeens == 0)
        {
          kConjugation = 0;
        }
        else if (jSingles >= 2 && jSingles <= 4)
        {
          kConjugation = 1;
        }
        else
        {
          kConjugation = 2;
        }

        //add text if there is any houndred, ten, teen or single
        if (sHundreds + dTens + nTeens + jSingles > 0)
        {
          if (sHundreds + dTens + nTeens == 0 && jSingles == 1 && !String.IsNullOrWhiteSpace(CONJUGATIONS[gMagnitude, kConjugation]))
          {
            // we do not say 'jeden tysiąc' but 'tysiąc'
            jSingles = 0;
          }
          groups.Add(string.Format(" {0} {1} {2} {3} {4}", HUNDREDS[sHundreds], TENS[dTens], TEENS[nTeens], SINGLES[jSingles], CONJUGATIONS[gMagnitude, kConjugation]));
        }

        //process next three digits
        gMagnitude++;
        number = number / 1000;
      }

      groups.Reverse();
      groups.ForEach(x => builder.Append(x));

      string result = builder.ToString();
      result = Regex.Replace(result, @"\s+", " ").Trim();

      return result;
    }

    # endregion // Implementation

    # region Example

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("-1000 => " + DigitsStringToSpokenString("-1000"));
      Console.WriteLine("1000 => " + DigitsStringToSpokenString("1000"));
      Console.WriteLine("-1 => " + DigitsStringToSpokenString("-1"));
      Console.WriteLine("1 => " + DigitsStringToSpokenString("1"));
      Console.WriteLine("123456789 => " + DigitsStringToSpokenString("123456789"));
      Console.WriteLine("71351 => " + DigitsStringToSpokenString("71351"));
    }

    # endregion // Example
  }
}
Dodaj komentarz