algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Zamiana liczby na słowa z polską gramatyką - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 8
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 18 czerwca 2011 14:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

zlns_gramatyka.html:
...

function slowa()
{
  // przypisanie obiektu pola tekstowego do zmiennej
  var pole_liczba = document.forms["slowa"].liczba;
  // pobranie liczby
  var liczba = parseInt(pole_liczba.value);

  var jednosci = ["", " jeden", " dwa", " trzy", " cztery", " pięć", " sześć", " siedem", " osiem", " dziewięć"];
  var nascie = ["", " jedenaście", " dwanaście", " trzynaście", " czternaście", " piętnaście", " szesnaście", " siedemnaście", " osiemnaście", " dziewietnaście"];
  var dziesiatki = ["", " dziesięć", " dwadzieścia", " trzydzieści", " czterdzieści", " pięćdziesiąt", " sześćdziesiąt", " siedemdziesiąt", " osiemdziesiąt", " dziewięćdziesiąt"];
  var setki = ["", " sto", " dwieście", " trzysta", " czterysta", " pięćset", " sześćset", " siedemset", " osiemset", " dziewięćset"];
  var grupy = [
   ["" ,"" ,""],
   [" tysiąc" ," tysiące" ," tysięcy"],
   [" milion" ," miliony" ," milionów"],
   [" miliard"," miliardy"," miliardów"],
   [" bilion" ," biliony" ," bilionów"],
   [" biliard"," biliardy"," biliardów"],
   [" trylion"," tryliony"," trylionów"]];
       
  // jezeli pole zawiera poprawna wartosc calkowita
  if (pole_liczba.value == liczba.toString()){
  	
   var wynik = '';
   var znak = '';
   if (liczba == 0)
     wynik = "zero";
   if (liczba < 0) {
     znak = "minus";
     liczba = -liczba;
   }
      
   var g = 0;
   while (liczba > 0) {
     var s = Math.floor((liczba % 1000)/100);
     var n = 0;
     var d = Math.floor((liczba % 100)/10);
     var j = Math.floor(liczba % 10);
       
     if (d == 1 && j>0) {
      n = j;
      d = 0;
      j = 0;
     }

     var k = 2;
     if (j == 1 && s+d+n == 0)
      k = 0;
     if (j == 2 || j == 3 || j == 4)
      k = 1;
     if (s+d+n+j > 0)
      wynik = setki[s]+dziesiatki[d]+nascie[n]+jednosci[j]+grupy[g][k]+wynik;

     g++;
     liczba = Math.floor(liczba/1000);
   }
   alert(znak + wynik);
  }
  else {
   alert("Podano nieprawidlowa wartosc!");
   pole_liczba.focus();
 }
...
Dodaj komentarz