algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kolejka - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 11
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Dworak, 26 lipca 2010 21:33
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

kolejka_1_cs.cs:
/****************************************
*	Implementacja Kolejki				*	
*	www.algorytm.org					*
*	Opracowal Dworak Kamil 				*
*****************************************/


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Main
{
  /* jeden wezel */
  class Elem
  {
    private int wartosc;
    private Elem next;

    public Elem(int x)
    {
      wartosc = x;
      next = null;
    }

    public void setNext(Elem e)
    {
      next = e;
    }

    public Elem getNext()
    {
      return next;
    }

    public int getWartosc()
    {
      return wartosc;
    }
  }


  /* kolejka */
  class Kolejka
  {
    Elem first, last;

    public Kolejka()
    {
      first = last = null;
    }

    public Elem getFirst()
    {
      return first;
    }

    public Elem getLast()
    {
      return last;
    }

    public void setLast(Elem e)
    {
      last = e;
    }

    public void setFirst(Elem e)
    {
      first = e;
    }

    /* dodaje element na koniec kolejki */
    public void add(int x)
    {

      Elem temp = new Elem(x);
      if (first == null)
      {
        first = last = temp;
      }
      else
      {
        last.setNext(temp);
        last = temp;
      }

    }

    /* sciaga z kolejki element na 1 miejscu */
    public void delete()
    {
      if (first != null)
      {
        if (first.getNext() == null)
        {
          last = null;
        }

        first = first.getNext();
      }
      else Console.WriteLine("kolejka jest pusta");
    }

    /* wyswietla zawartosc kolejki */
    public void show()
    {
      if (first != null)
      {
        Elem temp = first;
        while (temp != null)
        {
          Console.Write(temp.getWartosc() + " ");
          temp = temp.getNext();
        }
        Console.WriteLine();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");
      }
    }

    /* zlicza liczbe elemenetow na kolejce */
    public int zlicz()
    {
      if (first != null)
      {
        int licznik = 0;
        Elem temp = first;
        while (temp != null)
        {
          licznik++;
          temp = temp.getNext();
        }
        return licznik;
      }
      return 0;
    }

    /* kopiuje cala kolejke1 do kolejki k2
     * (kolejka 1 zostaje bez zmian
     */

    public void copy(Kolejka kolejka2)
    {
      Elem temp = first;
      if (temp != null)
      {
        while (temp != null)
        {
          kolejka2.add(temp.getWartosc());
          temp = temp.getNext();
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("kolejka jest pusta");
      }
    }

    /* scala 2 kolejki
     * wynik znajduje sie w kolejce 1
     * kolejka 2 jest pusta
     */

    public void scal(Kolejka kolejka2)
    {
      if (first == null)
      {
        first = kolejka2.getFirst();
        last = kolejka2.getLast();
      }
      else if (first != null && kolejka2.getFirst() != null)
      {
        last.setNext(kolejka2.getFirst());
        last = kolejka2.getLast();
      }
      kolejka2.setLast(null);
      kolejka2.setFirst(null);
    }

    /* menu */
    public static void menu()
    {
      Console.WriteLine("(0) MENU\n(1) ADD\n(2) DELETE\n(3) SHOW");
      Console.WriteLine("(4) ZLICZ\n(5) COPY\n(6) SCAL\n(7) EXIT");
    }
  }  public class Program
  {
    public static void Main(String[] args)
    {


      Kolejka kolejka = new Kolejka();
      Kolejka kolejka2 = new Kolejka();

      int t;
      String s;

      while ((s = Console.ReadLine()) != null)
      {
        t = int.Parse(s);

        switch (t)
        {
          case 0: Kolejka.menu(); break;
          case 1: Console.Write("co chcesz dodac?");
            s = Console.ReadLine();
            t = int.Parse(s);
            kolejka.add(t);
            break;
          case 2: kolejka.delete(); break;
          case 3: kolejka.show(); break;
          case 4: Console.WriteLine(kolejka.zlicz()); break;
          case 5: kolejka.copy(kolejka2);
            kolejka2.show();
            break;
          case 6: kolejka.scal(kolejka2);
            break;
          case 7: return;
        }
      }

    }
  }

}
Dodaj komentarz