algorytm.org

Implementacja w C/C++

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kopiec (Stóg) - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 12
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marek Rusinowski, 04 lipca 2010 17:41
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

kopiec.h:
/*
 Copyright 2010 Marek p2004a Rusinowski
 www.algorytm.org
*/

#include <cmath>

#define MAX true
#define MIN false

class Heap {
 unsigned int max_size, size, *data;
 bool which;

 void swap(unsigned int index_a, unsigned int index_b) {
  unsigned int x = data[index_a];
  data[index_a] = data[index_b];
  data[index_b] = x;
 }

 bool cmp(unsigned int index_a, unsigned int index_b) {
   return which ? ( data[index_a] < data[index_b] ? true : false) : (data[index_a] > data[index_b] ? true : false);
 }

 public:
 // pobiera aktualna wysokosc kopca
 unsigned int getHeight() {
  return (unsigned int) floor((log((long double) size) / log((long double) 2)) + 1);
 }
 
 // pobiera aktualny rozmiar kopcac (ilosc elementow)
 unsigned int getSize() {
  return size;
 }
 
 // pobiera aktualny maksymalny rozmiar kopca
 unsigned int getMaxSize() {
  return max_size;
 }

 // konstruktor kopca;
 //  jako parametr max_size okreslamy poczatkowy maksymany rozmiar kopca, w parametrze max okreslamy warunek kopca czyli czy ma byc max (normalny) czy min kopiec
 Heap(unsigned int max_size, bool max = true);
 
 // wstawia element do kopca; 
 //  jako parametr value podajemy wartosc nowego elementu
 //  zwraca true jesli sie udalo i false jesli nie (np kopiec pelny)
 bool insert(unsigned int value);
 
 // usowa korzen kopca; 
 //  zwraca wartosc usuwanego korzenia
 unsigned int erase();
 
 // zmienia rozmiar kopca (nowa wartosc moze byc wieksza, moze byc mniejsza);
 //  jako parametr podajemy nowy maksymalny rozmiar kopca
 //  zwraca true jesli sie udalo i false jesli nie (np kopiec zajmuje za duzo i nie da sie zmniejszyc jego maksymalnego rozmiaru na podany)
 bool resize(unsigned int new_size);
};


kopiec.cpp:
/*
 Copyright 2010 Marek p2004a Rusinowski
 www.algorytm.org
*/

#include "kopiec.h"
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cmath>

Heap::Heap(unsigned int ssize, bool max): max_size(ssize), data(new unsigned int [ssize + 2]), size(0), which(max) {
 memset(data, (max ? 0 : 0xFFFFFFFF) , ssize + 2);
}

bool Heap::insert(unsigned int value) {
 if (size == max_size) {
  return false;
 }
 data[size++] = value;
 for (unsigned int i = size; i != 1; i /= 2) {
  if (cmp((i / 2) - 1, i - 1)) {
   swap((i / 2) - 1, i - 1);
  } else {
   break;
  }
 }
 return true;
}

unsigned Heap::erase() {
 if (size == 0) {
  return 0;
 }
 unsigned value = data[0];
 data[0] = data[--size];
 unsigned i = 1;
 while (i * 2 <= size) {
  register unsigned tmp = cmp((i * 2) - 1, i * 2) ? (i * 2) : (i * 2) - 1;
  if (cmp(i - 1, tmp)) {
   swap(i - 1, tmp);
   i = tmp + 1;
  } else {
   break;
  }
 }
 return value;
}

bool Heap::resize(unsigned new_size) {
 if (new_size < size) {
  return false;
 }
 max_size = new_size;
 unsigned *tmp = new unsigned [new_size];
 memset(tmp, (which ? 0 : ~0) , new_size);
 memcpy(tmp, data, size);
 delete [] data;
 data = tmp;
 return true;
}

Komentarze
photo
-1 # p2004a 2017-03-02 14:07
Aktuany skrypt na stronie: webmastera.republika.pl/
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz