algorytm.org

Implementacja w C#

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kopiec (Stóg) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 5
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 14 grudnia 2011 13:29
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

HeapTest/Program.cs:
//Implementacja kopca (stogu)
//Andrzej Borucki
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace HeapTest
{
  public class Heap
  {
    private IList<int> data;
    public int HeapSize;

    public Heap()
    {
      data = new List<int>();
      //dodaję zerowy element ponieważ zaczynamy wypełniać tablicę od indeksu 1
      data.Add(0);
    }
    
    private void Swap(int index0,int index1)
    {
      int aux = data[index0];
      data[index0] = data[index1];
      data[index1] = aux;
    }

    public void Insert(int n)
    {
      HeapSize++;
      data.Add(n);      
      //data[HeapSize] == n;
      int Index = HeapSize;
      while (Index>1)
      {
        if (n > data[Index / 2]) Swap(Index, Index / 2);
        else break;
        Index = Index / 2;
      }
    }

    public void MoveDownHeap(int topIndex)
    {
      int index = topIndex;
      int n = data[topIndex];
      while (index*2 <= HeapSize)
      {
        int indexGreater;
        if ((index*2 < HeapSize) && (data[index*2+1] > data[index*2]))
          indexGreater = index*2+1;
        else
          indexGreater = index*2;
        if (n<data[indexGreater]) 
          Swap(index,indexGreater);
        else break;
        index = indexGreater;
      }
    }   

    public void DeleteMax()
    {
      data[1] = data[HeapSize];
      data.RemoveAt(HeapSize);
      HeapSize--;
      MoveDownHeap(1);
    }

    public void Construct(int index)
    {
      if (2*index <= HeapSize/2) Construct(2*index);
      if (2*index+1 <= HeapSize/2) Construct(2*index+1);
      MoveDownHeap(index);
    }

    public void Check()
    { 
      for (int i=1; i<=HeapSize/2; i++)
      {
        if (data[i] < data[2*i]) throw new Exception("Error in Heap");
        if (2*i+1 <= HeapSize)
          if (data[i] < data[2 * i + 1]) throw new Exception("Error in Heap");
      }
    }
    public int Max()
    {
      return data[1];
    }
   }

  class Program
  {  
    static public void CheckDeleteMax(Heap heap)
    {
      int prev = int.MaxValue;
      for (int i = 1; i < heap.HeapSize; i++)
      {
        if (heap.Max() > prev) throw new Exception("Error in Heap");
        prev = heap.Max();
        heap.DeleteMax();
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Heap heap = new Heap();      
      Random RandomNumber = new Random();
      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        heap.Insert(RandomNumber.Next(1000));       
      }
      heap.Check();
      heap.DeleteMax();
      CheckDeleteMax(heap);
    }
  }
}
Dodaj komentarz