algorytm.org

Implementacja w C/C++

Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Lista - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 47
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Marian, 01 marca 2011 02:28
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

lista_1_c.cpp:
// implementacja wizytownika w postaci listy jednokierunkowej
// dane sortowane sa alfabetycznie wg nazwiska
// www.algorytm.org

#include<iostream>
using namespace std;
#include<string>

struct Wizytowka // struktura reprezentujaca pojedyncza wizytowke
{
	string imie;
	string nazwisko;
	int numer_telefonu;
	Wizytowka *nastepny; // wskaznik na nastepny element na liscie

	Wizytowka() // konstruktor - wywolywany przy tworzeniu obiektu
	{
		// wczytujemy dane
		cout << "Podaj imie: ";
		cin >> imie;
		cout << "Podaj nazwisko: ";
		cin >> nazwisko;
		cout << "Podaj numer telefonu (bez zera na poczatku): ";
		cin >> numer_telefonu;
		// wskazniki ustawiamy na NULL
		nastepny = NULL;
	}

	void wypisz()
	{
		cout << "Imie: " << imie << "\tNazwisko: " << nazwisko << "\tNumer telefonu: " << numer_telefonu << endl;
	}
};

void dodaj_wizytowke(Wizytowka **korzen)
{
	Wizytowka *nowa = new Wizytowka; // utworzenie nowej wizytowki
	Wizytowka *pomoc = (*korzen), *pomoc1 = NULL; // wskazniki pomocnicze posluza do poruszania sie po liscie

	while (pomoc != NULL && (pomoc->nazwisko).compare(nowa->nazwisko) == -1) // dopoki nie wyszlismy za liste i nazwisko na liscie jest przed nowym nazwiskiem poruszamy sie dalej
	{
		pomoc1 = pomoc; // pomoc1 zawsze wskazuje poprzednika pomoc
		pomoc = pomoc->nastepny;
	}

	if (pomoc != NULL && (pomoc->nazwisko).compare(nowa->nazwisko) == 0) // wizytowka z podanym nazwiskiem juz istanieje
	{
		cout << "Wizytowka " << nowa->nazwisko << " juz istanieje w wizytowniku\n";
		delete nowa; // usuniecie obiektu
	}
	else if ((*korzen) == NULL || (pomoc == (*korzen) && (pomoc->nazwisko).compare(nowa->nazwisko) == 1)) // nowy element bedzie korzeniem listy
	{
		nowa->nastepny = (*korzen);
		(*korzen) = nowa;
	}
	else // dodajemy wizytowke w srodku lub na koncu listy
	{
		pomoc1->nastepny = nowa;
		nowa->nastepny = pomoc;
	}
}

void wyszukaj_wizytowke(Wizytowka *korzen, string a)
{
	while(korzen != NULL && (korzen->nazwisko).compare(a) != 0) // dopoki nie znajdziemy wizytowki z podanym nazwiskiem lub nie przeszukamy calego wizytownika
		korzen = korzen->nastepny;

	if (korzen == NULL)
		cout << "Nie ma wizytowki " << a << endl;
	else
		korzen->wypisz();
}

void wypisz_wizytownik(Wizytowka *korzen)
{
	cout << "Zawartosc wizytownika:\n";

	while(korzen != NULL)
	{
		korzen->wypisz(); // wypisanie wizytowki
		korzen = korzen->nastepny; // przejscie na kolejny element
	}
}

bool usun_wizytowke(Wizytowka **korzen, string a)
{
	if ((*korzen) == NULL) // lista jest pusta
		return false;
	Wizytowka *pomoc = (*korzen), *pomoc1 = NULL; // wskazniki pomocnicze posluza do poruszania sie po liscie

	while(pomoc != NULL && (pomoc->nazwisko).compare(a) != 0) // dopoki nie znajdziemy wizytowki z podanym nazwiskiem lub nie przeszukamy calego wizytownika
	{
		pomoc1 = pomoc;
		pomoc = pomoc->nastepny;
	}

	if (pomoc == NULL) // wyszlismy za liste - nie ma takiego nazwiska na liscie
		return false;
	else if (pomoc == (*korzen)) // usuwamy koniec
	{
		(*korzen) = (*korzen)->nastepny;
		delete pomoc;
	}
	else // usuwamy z srodka lub konca listy
	{
		pomoc1->nastepny = pomoc->nastepny; 
		delete pomoc;
	}
	return true;
}

int main()
{
	char instrukcja;
	string nazwisko;
	Wizytowka *korzen = NULL; // korzen listy - wskaznik na pierwszy element
	cout << "MENU - mozliwe operacje na wizytowniku\n"
		 << "d - dodanie wizytowki\n"
		 << "s - wyszukanie wizytowki\n"
		 << "w - wypisanie wszystkich wizytowek\n"
		 << "u - usuniecie wizytowki\n"
		 << "Ctrl+Z - koniec programu\n";
	
	while (cin >> instrukcja)
	{
		switch (instrukcja)
		{
			case 'd':
				dodaj_wizytowke(&korzen);
				break;
			case 's':
				cout << "Podaj nazwisko: ";
				cin >> nazwisko;
				wyszukaj_wizytowke(korzen, nazwisko);
				break;
			case 'w':
				wypisz_wizytownik(korzen);
				break;
			case 'u':
				cout << "Podaj nazwisko: ";
				cin >> nazwisko;
				if (!usun_wizytowke(&korzen, nazwisko)) 
					cout << "Nie odnaleziono wizytowki z podanym nazwiskiem" << endl;
				else
					cout << "Wizytowka z podanym nazwiskiem zostala usunieta" << endl;
				break;
			default:
				cout << "Musisz wybrac jedna z opcji: d - dodawanie, s - wyszukiwanie, w - wypisanie zawartosci lub u - usuwanie\n";
				break;
		}
	}

	return 0;
}
Dodaj komentarz