algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 11 (USD-8) - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:38
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Code11/Form1.cs:
//Kod kreskowy Code 11
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.Code11
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly char[] code11signs = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '-'};
 
    private readonly int[][] code11bars = 
    {
      new int[] {1, 0, 1, 0, 1, 1},
      new int[] {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},
      new int[] {1, 0, 0, 1, 0, 1, 1},
      new int[] {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1},
      new int[] {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
      new int[] {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1},
      new int[] {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
      new int[] {1, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
      new int[] {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1},
      new int[] {1, 1, 0, 1, 0, 1},
      new int[] {1, 0, 1, 1, 0, 1}
    };

    private readonly int[] start_stop = { 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany txt mozna zakodowac Code 11
    /// </summary>
    /// <param name="txt">tekst do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    public bool check(string txt)
    {
      for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
      {
        if (checkLetter(txt[i]) == false)
          return false;
      }
      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany znak mozna zakodowac Code 11
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkLetter(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code11signs.Length; i++)
      {
        if (code11signs[i] == ch)
          return true;
      }
      return false;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca paski kodujace podany znak
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak do zakodowania</param>
    /// <returns>paski kodujace dany znak, null w przypadku niekodowalnych znakow</returns>
    public int[] getBars(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code11signs.Length; i++)
      {
        if (code11signs[i] == ch)
          return code11bars[i];
      }
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca wartosc danego znaku
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak</param>
    /// <returns>wartosc danego znaku</returns>
    private int getLetterValue(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code11signs.Length; i++)
        if (code11signs[i] == ch)
          return i;

      return 0;
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca sume kontrolna C
    /// </summary>
    /// <param name="txt">kodowany ciag</param>
    /// <returns>suma kontrolna C</returns>
    private int checkDigitC(String txt)
    {
      int sum = 0;
      int w = 0;

      for (int i = txt.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        sum += (getLetterValue(txt[i]) * ((w % 10) + 1));
        w++;
      }

      return (sum % 11);
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca sume kontrolna K
    /// </summary>
    /// <param name="txt">kodowany ciag</param>
    /// <returns>suma kontrolna K</returns>
    private int checkDigitK(String txt)
    {
      int sum = 0;
      int w = 0;

      for (int i = txt.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        sum += (getLetterValue(txt[i]) * ((w % 9) + 1));
        w++;
      }

      return (sum % 11);
    }

    /// <summary>
    /// Generuj Code 11
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      string code = Code.Text.Trim();
      if (check(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowe znaki!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(ref code);
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        if (bars[i] == 1)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, i * 2 + 20, 10, 2, 90);
        }
      }

      //Wypisz cyfry pod kodem
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 15 + 37, 102);
      }


      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>kod kreskowy - 1 pasek czarny, 0 - pasek bialy</returns>
    private int[] generateBars(ref string code)
    {
      List<int> bars = new List<int>();

      //Dodaj znak start/stop
      bars.AddRange(start_stop);
      //Dodaj odstep
      bars.Add(0);                    

      //Dodaj sume kontrolna C
      code += code11signs[checkDigitC(code)];

      //Jezeli kodujemy wiecej niz 9 znakow dodaj sume kontrolna K
      if (code.Length > 9) 
      {
        code += code11signs[checkDigitK(code)];
      }

      //Koduj kolejne znaki (lacznie z dodanymi sumami kontrolnymi)
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        bars.AddRange(code11bars[getLetterValue(code[i])]); //kodowany znak
        bars.Add(0);                    //odstep
      }

      //Dodaj znak start/stop
      bars.AddRange(start_stop);
      
      return bars.ToArray();
    }
  }
}
Dodaj komentarz