algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Code 39 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 14 września 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych CODE 39
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"


char code39sign[43] = {
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
   'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
   'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
   '/', '+', '%'};

char code39bars[43][9] = {
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'}
    };

char start_stop[9] = {
    'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'
    };

int wide_multiply = 2;

TForm1 *Form1;
int curentPos;


// returns 1 if letter is correct, 0 otherwise
int checkLetter(char ch)
{
    for (int i=0; i<43; i++)
        if (code39sign[i] == ch)
            return 1;

    return 0;
}

// reurns 1 if txt is correct, 0 otherwise
int check(char *txt)
{
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        if (checkLetter(txt[i]) == 0)
            return 0;

    return 1;
}

void drawSignBars(char bars[])
{
    int nextPos = 0;

    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<9; i++)
    {
        if (bars[i] == 'W')
            nextPos = curentPos + 2*wide_multiply;
        else
            nextPos = curentPos + 2;

        if ((i % 2) == 0)
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, nextPos + 20, 100);

        curentPos = nextPos;
    }

    curentPos += 2;
}

void drawBars(char *txt)
{
    curentPos = 0;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start_stop);

    //print characters
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        for (int j=0; j<43; j++)
            if (code39sign[j] == txt[i])
            {
                drawSignBars(code39bars[j]);
                break;
            }

    //Draw text
    Form1->Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    Form1->Image1->Canvas->TextOut(curentPos/2 + 20 - strlen(txt)*3, 100, txt);

    //print stop character
    drawSignBars(start_stop);
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    if (check(Kod->Text.c_str()) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect text");
        return;
    }

    drawBars(Kod->Text.c_str());
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz