algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-2 - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:36
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

EAN2/Form1.cs:
//Kod kreskowy EAN-2
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.EAN2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly int[, ,] left = 
    {
      {
        {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
        {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
        {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
        {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1},
        {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
        {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1},
        {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
        {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1},
        {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
        {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1}
      },
      {
        {0, 1, 0, 0, 1, 1, 1},
        {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
        {0, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
        {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
        {0, 0, 1, 1, 1, 0, 1},
        {0, 1, 1, 1, 0, 0 ,1},
        {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
        {0, 0, 1, 0, 0, 0 ,1},
        {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1},
        {0, 0, 1, 0, 1, 1, 1}
      }
    };

    private readonly int [,] checksumTable = 
    {
        {0, 0},
        {0, 1},
        {1, 0},
        {1, 1}
    };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }


    /// <summary>
    /// Generuj kod kreskowy EAN-2
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      string code = Code.Text.Trim();
      if (checkCode(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowy kod EAN-2!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(code);
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        if (bars[i] == 1)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, i * 2 + 90, 40, 2, 60);
        }
      }

      //Wypisz cyfry nad kodem
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        graphics.DrawString(code.Substring(i, 1), drawFont, blackBrush, i * 17 + 97, 20);
      }

      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdz EAN-2
    /// </summary>
    /// <param name="code"></param>
    /// <returns>true jezeli prawidlowy, false w przeciwnym razie</returns>
    private bool checkCode(string code)
    {
      //Sprawdz dlugosc
      if (code.Length != 2)
      {
        return false;
      }

      //Sprawdz czy podano tylko cyfry
      int[] values = new int[2];
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        if (int.TryParse(code.Substring(i, 1), out values[i]) == false)
          return false;
      }
      
      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">kod EAN-2</param>
    /// <returns>kod kreskowy - 1 pasek czarny, 0 - pasek bialy</returns>
    private int[] generateBars(string code)
    {
      int[] bars = new int[30];

      int[] EAN2 = new int[2];
      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        int.TryParse(code.Substring(i, 1), out EAN2[i]);
      }
  
      //Oblicz sume kontrolna
      int checkSum = EAN2[0] * 10 + EAN2[1];
      checkSum %= 4;

      bars[0] = 1;
      bars[1] = 0;
      bars[2] = 1;
      bars[3] = 1;

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 7; j++)
        {
          bars[i * 9 + 4 + j] = left[checksumTable[checkSum, i], EAN2[i], j];
        }
        if (i < 1)
        {
          bars[i * 9 + 11] = 0;
          bars[i * 9 + 12] = 1;
        }
      }

      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz