algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

EAN-5 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 27 grudnia 2005 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych EAN5
// www.algorytm.org
// (c)2005 Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}

byte EAN5[5];
byte bars[47];

byte right[10][7] = {
    {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
    {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
    {1, 0, 1, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0},
    {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
    {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0}
    };

byte left[2][10][7] = {
        {
            {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
            {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
            {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
            {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1},
            {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
            {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1},
            {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
            {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1},
            {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
            {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1}
        },
        {
            {0, 1, 0, 0, 1, 1, 1},
            {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1},
            {0, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
            {0, 1, 0, 0, 0, 0, 1},
            {0, 0, 1, 1, 1, 0, 1},
            {0, 1, 1, 1, 0, 0 ,1},
            {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1},
            {0, 0, 1, 0, 0, 0 ,1},
            {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1},
            {0, 0, 1, 0, 1, 1, 1}
        }
    };

byte checksumTable[10][5] = {
    {1, 1, 0, 0, 0},
    {1, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0},
    {1, 0, 0, 0, 1},
    {0, 1, 1, 0, 0},
    {0, 0, 1, 1, 0},
    {0, 0, 0, 1, 1},
    {0, 1, 0, 1, 0},
    {0, 1, 0, 0, 1},
    {0, 0, 1, 0, 1}
    };

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int i, j;
    int addCheckSum;

    if (Kod->Text.Length() != 5) {
        ShowMessage("Incorrect EAN5 number");
        return;
    }

    for (i=0; i<5; i++) {
        EAN5[i] = Kod->Text[i+1] - 48;
    }

    for (i=0; i<47; i++) {
        bars[i] = 0;
    }

    bars[0] = 1;
    bars[1] = 0;
    bars[2] = 1;
    bars[3] = 1;

    addCheckSum = 3*EAN5[0] + 3*EAN5[2] + 3*EAN5[4];
    addCheckSum += 9*EAN5[1] + 9*EAN5[3];
    addCheckSum %= 10;

     for (i=0; i<5; i++) {
        for (j=0; j<7; j++) {
            bars[i*9 + 4 + j] = left[checksumTable[addCheckSum][i]][EAN5[i]][j];
        }
        if (i<4) {
            bars[i*9 + 11] = 0;
            bars[i*9 + 12] = 1;
        }
    }

    DrawBars();

}
//---------------------------------------------------------------------------

void TForm1::DrawBars()
{
    int i, length;

    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 177, 121);
    Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;

    for (i=0; i<47; i++) {
        if (bars[i] == 1) {
            Image1->Canvas->Rectangle(i*2 + 20, 40, i*2 + 22, 100);
        }
    }

    for (i=0; i<5; i++) {

        Image1->Canvas->TextOutA(i*18 + 26, 20, IntToStr(EAN5[i]));
    }
}

//---------------------------------------------------------------------------


Dodaj komentarz