algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Extended Code 39 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 17 września 2006 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych Extended CODE 39
// www.algorytm.org
// (c)2006 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"


char code39sign[43] = {
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
   'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
   'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
   '/', '+', '%'};

char code39bars[43][9] = {
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W', 'N', 'N'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'W'},
    {'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'W', 'N'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
    {'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'W', 'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'},
    {'N', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N'}
    };

char *extendedCode39Replace [128] = {
    "%U", "$A", "$B", "$C", "$D", "$E", "$F", "$G", "$H", "$I", "$J", "$K", "$L", "$M", "$N",
    "$O", "$P", "$Q", "$R", "$S", "$T", "$U", "$V", "$W", "$X", "$Y", "$Z", "%A", "%B", "%C",
    "%D", "%E", " ", "/A", "/B", "/C", "/D", "/E", "/F", "/G", "/H", "/I", "/J", "/K", "/L",
    "-", ".", "/O", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "/Z", "%F", "%G", "%H",
    "%I", "%J", "%V", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O",
    "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "%K", "%L", "%M", "%N", "%O", "%W",
    "+A", "+B", "+C", "+D", "+E", "+F", "+G", "+H", "+I", "+J", "+K", "+L", "+M", "+N", "+O",
    "+P", "+Q", "+R", "+S", "+T", "+U", "+V", "+W", "+X", "+Y", "+Z", "%P", "%Q", "%R", "%S", "%T"
    };

char start_stop[9] = {
    'N', 'W', 'N', 'N', 'W', 'N', 'W', 'N', 'N'
    };

int wide_multiply = 2;

TForm1 *Form1;
int curentPos;

//converts to code 39 set of characters
char* convert(char *txt, char *result)
{
    result[0] = 0;

    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
    {
        if ((txt[i] >= 0) && (txt[i] <= 127))
            result = strcat(result, extendedCode39Replace[txt[i]]);
        else
            result = strncat(result, txt+i, 1);
    }

    return result;
}

// returns 1 if letter is correct, 0 otherwise
int checkLetter(char ch)
{
    for (int i=0; i<43; i++)
        if (code39sign[i] == ch)
            return 1;

    return 0;
}

// reurns 1 if txt is correct, 0 otherwise
int check(char *txt)
{
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        if (checkLetter(txt[i]) == 0)
            return 0;

    return 1;
}

void drawSignBars(char bars[])
{
    int nextPos = 0;

    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<9; i++)
    {
        if (bars[i] == 'W')
            nextPos = curentPos + 2*wide_multiply;
        else
            nextPos = curentPos + 2;

        if ((i % 2) == 0)
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, nextPos + 20, 100);

        curentPos = nextPos;
    }

    curentPos += 2;
}

void drawBars(char *txt, char *converted)
{
    curentPos = 0;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start_stop);

    //print characters
    for (unsigned int i=0; i<strlen(converted); i++)
        for (int j=0; j<43; j++)
            if (code39sign[j] == converted[i])
            {
                drawSignBars(code39bars[j]);
                break;
            }

    //Draw text
    Form1->Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    Form1->Image1->Canvas->TextOut(curentPos/2 + 20 - strlen(converted)*3, 100, txt);

    //print stop character
    drawSignBars(start_stop);
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    char converted[1000];

    convert(Kod->Text.c_str(), converted);

    if (check(converted) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect text");
        return;
    }

    drawBars(Kod->Text.c_str(), converted);
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz