algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Extended Code 93 - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 października 2019 21:39
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Code93Ext/Form1.cs:
//Kod kreskowy Extended Code 93
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.Code93Ext
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private readonly static char special_1 = '\u0080'; // ($)
    private readonly static char special_2 = '\u0081'; // (%)
    private readonly static char special_3 = '\u0082'; // (/)
    private readonly static char special_4 = '\u0083'; // (+)
    private readonly static char[] code93signs = 
    {
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
      'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
      'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
      'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
      '/', '+', '%', special_1, special_2, special_3, special_4
    };

    private readonly static int[,] code93bars = 
    {
      {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
      {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
      {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
      {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
      {1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0},
      {1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
      {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0},
      {1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
      {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0},
      {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0},
      {1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
      {1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},
      {1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0},
      {1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0}
    };

    private readonly static int[] start_stop = { 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 };

    private readonly static string[] extendedCode93Replace = 
    {
      "\u0081U", "\u0080A", "\u0080B", "\u0080C", "\u0080D", "\u0080E", "\u0080F", "\u0080G", "\u0080H",
      "\u0080I", "\u0080J", "\u0080K", "\u0080L", "\u0080M", "\u0080N", "\u0080O", "\u0080P", "\u0080Q",
      "\u0080R", "\u0080S", "\u0080T", "\u0080U", "\u0080V", "\u0080W", "\u0080X", "\u0080Y", "\u0080Z",
      "\u0081A", "\u0081B", "\u0081C", "\u0081D", "\u0081E", " ", "\u0082A", "\u0082B", "\u0082C", "\u0082D",
      "\u0082E", "\u0082F", "\u0082G", "\u0082H", "\u0082I", "\u0082J", "\u0082K", "\u0082L", "-", ".",
      "\u0082O", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "\u0082Z", "\u0081F", "\u0081G", "\u0081H",
      "\u0081I", "\u0081J", "\u0081V", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O",
      "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "\u0081K", "\u0081L", "\u0081M", "\u0081N",
      "\u0081O", "\u0081W", "\u0083A", "\u0083B", "\u0083C", "\u0083D", "\u0083E", "\u0083F", "\u0083G",
      "\u0083H", "\u0083I", "\u0083J", "\u0083K", "\u0083L", "\u0083M", "\u0083N", "\u0083O", "\u0083P",
      "\u0083Q", "\u0083R", "\u0083S", "\u0083T", "\u0083U", "\u0083V", "\u0083W", "\u0083X", "\u0083Y",
      "\u0083Z", "\u0081P", "\u0081Q", "\u0081R", "\u0081S", "\u0081T"
    };

    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Zwraca wartosc danego znaku
    /// </summary>
    /// <param name="ch">znak</param>
    /// <returns>wartosc danego znaku</returns>
    private int getLetterValue(char ch)
    {
      for (int i = 0; i < code93signs.Length; i++)
        if (code93signs[i] == ch)
          return i;

      return -1;
    }

    /// <summary>
    /// Oblicza cyfre kontrolna C
    /// </summary>
    /// <param name="code93">Ciag do zakodowania</param>
    /// <returns>cyfra kontrolna C</returns>
    private int checkDigitC(string code93)
    {
      int sum = 0;
      int w = 0;
 
      for (int i=code93.Length-1; i>=0; i--)
      {
        sum += (getLetterValue(code93[i]) * ((w % 20) + 1));
        w++;
      }
 
      return (sum % 47);
    } 
 
    /// <summary>
    /// Oblicza cyfre kontrolna C
    /// </summary>
    /// <param name="code93">Ciag do zakodowania</param>
    /// <returns>cyfra kontrolna C</returns>
    private int checkDigitK(string code93)
    {
      int sum = checkDigitC(code93);
      int w = 1;
 
      for (int i=code93.Length-1; i>=0; i--)
      {
        sum += (getLetterValue(code93[i]) * ((w % 15) + 1));
        w++;
      }

      return (sum % 47);
    }


    /// <summary>
    /// Konwertuje podany ciag do zbioru Code 93
    /// </summary>
    /// <param name="code93ext">Ciag do zakodowania</param>
    /// <returns>ciag skonwertowany do zbioru Code 93</returns>
    private string convertToCode93(string code93ext)
    {
      string result = "";
 
      for (int i=0; i<code93ext.Length; i++)
      {
        if ((code93ext[i] >= 0) && (code93ext[i] <= 127))
          result += extendedCode93Replace[code93ext[i]];
        else
          return null;
      }
 
      return result;
    }

    /// <summary>
    /// Generuj Extended Code 93
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      //Przkonwertuj dany ciag do zbioru Code 93 i sprawdz czy mozna zakodowac
      string code = convertToCode93(Code.Text);
      if (code == null)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowe znaki!", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      int[] bars = generateBars(code);
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        //Sprawdz czy pasek bialy czy czarny (rysujemy tylko czarne, bo tlo jest biale)
        if (bars[i] == 1)
        {
          graphics.FillRectangle(blackBrush, 10+2*i, 10, 2, 90);
        }
      }

      //Wypisz kodowany ciag pod kodem kreskowym
      StringFormat center = new StringFormat();
      center.Alignment = StringAlignment.Center;
      graphics.DrawString(Code.Text, drawFont, blackBrush, bars.Length + 10, 102, center);

      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>kod kreskowy - 1 pasek czarny, 0 - pasek bialy</returns>
    private int[] generateBars(string code)
    {
      int[] bars = new int[9 * (code.Length+4) + 1];

      //Dodaj znak start/stop
      for (int j = 0; j < 9; j++)
      {
        bars[j] = start_stop[j];
      }

      //Dodaj kolejne znaki
      for (int i = 0; i < code.Length; i++)
      {
        int letterValue = getLetterValue(code[i]);
        for (int j = 0; j < 9; j++)
        {
          bars[i * 9 + 9 + j] = code93bars[letterValue, j];
        }
      }

      //Dodaj cyfre kontrolna C
      int checkDigit = checkDigitC(code);
      for (int j = 0; j < 9; j++)
      {
        bars[(code.Length + 1) * 9 + j] = code93bars[checkDigit, j];
      }

      //Dodaj cyfre kontrolna K
      checkDigit = checkDigitK(code);
      for (int j = 0; j < 9; j++)
      {
        bars[(code.Length + 2) * 9 + j] = code93bars[checkDigit, j];
      }

      //Dodaj znak start/stop
      for (int j = 0; j < 9; j++)
      {
        bars[(code.Length + 3) * 9 + j] = start_stop[j];
      }

      //Dodaj koncowa kreske
      bars[(code.Length + 4) * 9] = 1;
      
      return bars;
    }
  }
}
Dodaj komentarz