algorytm.org

Implementacja w JavaScriptBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Extended Code 93 - Implementacja w JavaScript
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 20 grudnia 2011 21:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

code93ext.js:
//Extended Code 93
//(c) 2011 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

  var special_1 = '\u0080'; // ($)
  var special_2 = '\u0081'; // (%)
  var special_3 = '\u0082'; // (/)
  var special_4 = '\u0083'; // (+)
	
  var code93signs = [
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J',
   'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',
   'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '-', '.', ' ', '$',
   '/', '+', '%', special_1, special_2, special_3, special_4];

  var extendedCode93Replace = [
   "\u0081U", "\u0080A", "\u0080B", "\u0080C", "\u0080D", "\u0080E", "\u0080F", "\u0080G", "\u0080H",
   "\u0080I", "\u0080J", "\u0080K", "\u0080L", "\u0080M", "\u0080N", "\u0080O", "\u0080P", "\u0080Q",
   "\u0080R", "\u0080S", "\u0080T", "\u0080U", "\u0080V", "\u0080W", "\u0080X", "\u0080Y", "\u0080Z",
   "\u0081A", "\u0081B", "\u0081C", "\u0081D", "\u0081E", " ", "\u0082A", "\u0082B", "\u0082C", "\u0082D",
   "\u0082E", "\u0082F", "\u0082G", "\u0082H", "\u0082I", "\u0082J", "\u0082K", "\u0082L", "-", ".", 
   "\u0082O", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "\u0082Z", "\u0081F", "\u0081G", "\u0081H",
   "\u0081I", "\u0081J", "\u0081V", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O",
   "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "\u0081K", "\u0081L", "\u0081M", "\u0081N",
   "\u0081O", "\u0081W", "\u0083A", "\u0083B", "\u0083C", "\u0083D", "\u0083E", "\u0083F", "\u0083G",
   "\u0083H", "\u0083I", "\u0083J", "\u0083K", "\u0083L", "\u0083M", "\u0083N", "\u0083O", "\u0083P",
   "\u0083Q", "\u0083R", "\u0083S", "\u0083T", "\u0083U", "\u0083V", "\u0083W", "\u0083X", "\u0083Y", 
   "\u0083Z", "\u0081P", "\u0081Q", "\u0081R", "\u0081S", "\u0081T"
  ];
  
  var code93bars = [
   [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0],
   [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
   [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0],
   [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0],
   [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
   [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0],
   [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0],
   [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0],
   [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0],
   [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
   [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
  ];

  var start_stop = [ 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ];

  var termination_bar = [ 1 ];

/* Return letter index, or -1 if not correct */
function getLetterIndex(ch)
{
  for (var i=0; i<code93signs.length; i++)
  {
   if (code93signs[i] == ch)
     return i;
  }
  return -1;
}

/* Return check digit C */
function checkDigitC(code93)
{
  var sum = 0;
  var w = 0;

  for (var i=code93.length-1; i>=0; i--)
  {
   sum += (getLetterIndex(code93[i]) * ((w % 20) + 1));
   w++;
  }

  return (sum % 47);
}	
	 
/* Return check digit K */
function checkDigitK(code93)
{
  var sum = checkDigitC(code93);
  var w = 1;

  for (var i=code93.length-1; i>=0; i--)
  {
   sum += (getLetterIndex(code93[i]) * ((w % 15) + 1));
   w++;
  }

  return (sum % 47);
}
	 
/* Convert code to bars */
function convert(code93) 
{
  var bars = new Array(9*(code93.length+4) + 1);

  /* add start bars */
  for (var j=0; j<9; j++)
  {
    bars[j] = start_stop[j];
  }

  /* add character codes */
  for (var i=0; i<code93.length; i++)
  {
   var toCopy = code93bars[getLetterIndex(code93[i])];
   for (var j=0; j<9; j++)
   {
     bars[i*9 + 9 + j] = toCopy[j];
   }
  }

  /* add check digit C */
  var toCopy = code93bars[checkDigitC(code93)];
  for (var j=0; j<9; j++) 
  {
    bars[(code93.length+1)*9 + j] = toCopy[j];
  }
  
  /* add check digit K */
  var toCopy = code93bars[checkDigitK(code93)];
  for (var j=0; j<9; j++) 
  {
    bars[(code93.length+2)*9 + j] = toCopy[j];
  }
  
  /* add stop bars */
  for (var j=0; j<9; j++)
  {
    bars[(code93.length+3)*9 + j] = start_stop[j];
  }
  
  /* add termination bar */
  bars[(code93.length+4)*9] = termination_bar[0];

  return bars;
}

/* converts to code 93 set of characters */
function convertToCode93(code93ext)
{
  var result = "";

  for (var i=0; i<code93ext.length; i++)
  {
   if ((code93ext.charCodeAt(i) >= 0) && (code93ext.charCodeAt(i) <= 127))
     result += extendedCode93Replace[code93ext.charCodeAt(i)];
   else
     return null;
  }

  return result;
}

//initialize data
function generate(code93ext)
{
  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var ctx = canvas.getContext("2d");

  /* convert to code 93 set of characters */
  var code93 = convertToCode93(code93ext);
  
  if (code93 != null)
  {
   var bars = convert(code93);
   
   /* clear canvas and set its width */
   canvas.width = bars.length*2+20;   
   
   for (i=0; i<bars.length; i++)
   {
     /* Black bar */
     if (bars[i] == 1)
     {
      ctx.fillRect(10+2*i, 10, 2, 70);
     }
   }

   ctx.fillStyle  = "rgb(0,0,0)";
   ctx.font     = "10pt Arial";
   ctx.textBaseline = "top";
   ctx.textAlign  = "center";
   ctx.fillText(code93ext, canvas.width/2, 90);
  }
  else
  {
   ctx.fillStyle  = "rgb(255,0,0)";
   ctx.font     = "10pt Arial";
   ctx.textBaseline = "top";
   ctx.textAlign  = "left";
   ctx.fillText("Nieprawidłowy", 10, 10);
   ctx.fillText("kod", 10, 25);
   ctx.fillText("Incorrect", 10, 50);
   ctx.fillText("code", 10, 65);
  }
}
Dodaj komentarz