algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Interleaved Code 25 - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 30 marca 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych Interleaved Code 2 of 5
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

char codeI25sign[10] = {
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'
   };
   
char codeI25bars[10][5] = {
   {'N', 'N', 'W', 'W', 'N'},
   {'W', 'N', 'N', 'N', 'W'},
   {'N', 'W', 'N', 'N', 'W'},
   {'W', 'W', 'N', 'N', 'N'},
   {'N', 'N', 'W', 'N', 'W'},
   {'W', 'N', 'W', 'N', 'N'},
   {'N', 'W', 'W', 'N', 'N'},
   {'N', 'N', 'N', 'W', 'W'},
   {'W', 'N', 'N', 'W', 'N'},
   {'N', 'W', 'N', 'W', 'N'}
   };

char start[4] = {
    1, 0, 1, 0
    };

char stop[4] = {
    1, 1, 0, 1
    };
    

TForm1 *Form1;
int curentPos;


// returns 1 if letter is correct, 0 otherwise
int checkLetter(char ch)
{
    for (int i=0; i<10; i++)
        if (codeI25sign[i] == ch)
            return 1;

    return 0;
}

// reurns 1 if txt is correct, 0 otherwise
int check(char *txt)
{
    if (strlen(txt) % 2 == 0)
      return 0;

    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        if (checkLetter(txt[i]) == 0)
            return 0;

    return 1;
}

// returns letter value for check digit
int getLetterValue(char ch)
{
    for (int i=0; i<10; i++)
        if (codeI25sign[i] == ch)
            return i;

    return 0;
}

// return check digit
int checkDigit(char *txt)
{
    int sum = 0;
    int w1 = 0;
    int w2 = 0;    

    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
    {
        if (i % 2 == 0) 
        {
          w1 += getLetterValue(txt[i]);
        }
        else
        {
          w2 += getLetterValue(txt[i]);        
        }
    }
    
    if (strlen(txt) % 2 == 0)
    {
        w2 *= 3;
    }
    else
    {
        w1 *= 3;    
    }
    
    sum = w1+ w2;
    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;

    return sum;
}

void drawSignBars(char bars[], int count)
{
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<count; i++)
    {
        if (bars[i] == 1)
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

        curentPos += 2;
    }
}

void drawSignBars(char bars[], char spaces[])
{
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<5; i++)
    {
        if (bars[i] == 'W') // wide bar
        {
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 24, 100);
            curentPos += 4;
        }
        else        // narrow bar
        {
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);
            curentPos += 2;
        }

        if (spaces[i] == 'W') // wide space
        {
            curentPos += 4;
        }
        else        // narrow space
        {
            curentPos += 2;
        }
    }
}


void drawBars(char *txt)
{
    int odd, even;

    curentPos = 0;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start, 4);

    //print characters
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt)-1; i+=2)
    {
        odd = getLetterValue(txt[i]);
        even = getLetterValue(txt[i+1]);
        drawSignBars(codeI25bars[odd], codeI25bars[even]);

    }

    //print last digit and check digit
    odd = getLetterValue(txt[strlen(txt)-1]);
    drawSignBars(codeI25bars[odd], codeI25bars[checkDigit(txt)]);
    
    //print stop character
    drawSignBars(stop, 4);

    //Draw text
    Form1->Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    Form1->Image1->Canvas->TextOut(curentPos/2 + 20 - strlen(txt)*3, 100, txt);    
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    if (check(Kod->Text.c_str()) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect text");
        return;
    }

    drawBars(Kod->Text.c_str());
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz