algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

MSI - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 11 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych MSI
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"

char MSIsign[16] = {
   '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};

char MSIbars[16][12] = {
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
    {1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}
    };

char start[3] = {
    1, 1, 0
    };

char stop[4] = {
    1, 0, 0, 1
    };

char start_length = 3;
char stop_length = 4;
char digit_length = 12;

char mod10values[16] = {0, 1, 4, 3, 8, 5, 3, 7, 7, 9, 2, 11, 6, 13, 10, 15};

TForm1 *Form1;
int curentPos;


// returns 1 if letter is correct, 0 otherwise
int checkLetter(char ch)
{
    for (int i=0; i<16; i++)
        if (MSIsign[i] == ch)
            return 1;

    return 0;
}

// reurns 1 if txt is correct, 0 otherwise
int check(char *txt)
{
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        if (checkLetter(txt[i]) == 0)
            return 0;

    return 1;
}

// returns letter value for check digit
int getLetterValue(char ch)
{
    for (int i=0; i<16; i++)
        if (MSIsign[i] == ch)
            return i;

    return 0;
}

//calculate modulo 10 check digit
int mod10checkDigit (char *code, int length)
{
    int sum = 0;
    for (int i=0; i<length; i++)
    {
        sum += mod10values[getLetterValue(code[i])];
    }
    sum %= 10;
    sum = 10-sum;
    sum %= 10;

    return sum;
}

//calculate modulo 11 check digit
int mod11checkDigit (char *code, int length)
{
    int sum = 0;
    int w = 0;

    for (int i=length-1; i>=0; i--)
    {
        sum += getLetterValue(code[i]) * (w + 2);
        w++;
        w %= 6;
    }
    sum %= 11;
    sum = 11-sum;
    sum %= 11;

    return sum;
}

// reurns 1 if check digits are correct, 0 otherwise
int checkCheckDigit(char *txt)
{
    int len = strlen(txt);

    // check check digits
    if (Form1->mod10->Checked)
    {
        if (getLetterValue(txt[len-1]) != mod10checkDigit(txt, len-1))
        {
            return 0;
        }
    }
    else if (Form1->mod10mod10->Checked)
    {
        if (getLetterValue(txt[len-2]) != mod10checkDigit(txt, len-2) ||
          getLetterValue(txt[len-1]) != mod10checkDigit(txt, len-1))
        {
            return 0;
        }
    }
    else if (Form1->mod11->Checked)
    {
        if (getLetterValue(txt[len-1]) != mod11checkDigit(txt, len-1))
        {
            return 0;
        }
    }
    else if (Form1->mod11mod10->Checked)
    {
        if (getLetterValue(txt[len-2]) != mod11checkDigit(txt, len-2) ||
          getLetterValue(txt[len-1]) != mod10checkDigit(txt, len-1))
        {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}void drawSignBars(char bars[], int length)
{
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;

    //print bars
    for (int i=0; i<length; i++)
    {
        if (bars[i] == 1)
            Form1->Image1->Canvas->Rectangle(curentPos + 20, 10, curentPos + 22, 100);

        curentPos += 2;
    }
}

void drawBars(char *txt)
{
    char text[1000];
    char tmp[2];

    strcpy(text, txt);

    curentPos = 0;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 441, 121);

    //print start character
    drawSignBars(start, start_length);

    //print characters
    for (unsigned int i=0; i<strlen(txt); i++)
        for (int j=0; j<16; j++)
            if (MSIsign[j] == txt[i])
            {
                drawSignBars(MSIbars[j], digit_length);
                break;
            }

    //print stop character
    drawSignBars(stop, stop_length);

    //Draw text
    Form1->Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Form1->Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Form1->Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    Form1->Image1->Canvas->TextOut(curentPos/2 + 20 - strlen(txt)*3, 100, text);
}

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    if (check(Kod->Text.c_str()) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect text");
        return;
    }

    if (checkCheckDigit(Kod->Text.c_str()) == 0)
    {
        ShowMessage("Incorrect check digit");
        return;
    }

    drawBars(Kod->Text.c_str());
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz