algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Pharmacode one-track - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 0
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 12 listopada 2019 21:19
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Pharmacode1/Form1.cs:
//Kod kreskowy Pharmacode one-track
//(c) 2019 by Tomasz Lubinski
//www.algorytm.org

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;

namespace Barcodes.Pharmacode1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    /// <summary>
    /// Zainicjuj
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox.Image = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height, PixelFormat.Format24bppRgb);
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));
      pictureBox.Refresh();
      whiteBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Sprawdza czy podany txt mozna zakodowac Pharmacode One-Track
    /// </summary>
    /// <param name="txt">tekst do zakodowania</param>
    /// <returns>true jezeli mozna zakodowac, false w przeciwnym razie</returns>
    public bool check(string txt)
    {
      int value;

      //sprawdz czy podano liczbe
      if (int.TryParse(txt, out value) == false)
        return false;

      //sprawdz czy podana liczba miesci sie w zakresie 3-131070
      if (value < 3 || value > 131070)
        return false;

      return true;
    }

    /// <summary>
    /// Generuj Pharmacode one-track
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void Generate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Zainicjuj narzedzia do rysowania
      System.Drawing.SolidBrush whiteBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.White);
      System.Drawing.SolidBrush blackBrush = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black);
      System.Drawing.Graphics graphics = Graphics.FromImage(pictureBox.Image);
      Font drawFont = new Font("Arial", 10);

      //Wyczysc obszar rysowania
      graphics.FillRectangle(whiteBrush, new Rectangle(0, 0, pictureBox.Width, pictureBox.Height));

      //Sprawdz czy podany ciag mozna zakodowac
      string code = Code.Text;
      if (check(code) == false)
      {
        MessageBox.Show("Nieprawidłowa wartosc!\nMożna kodować liczby z zakresu 3 - 131070.", "Bład", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      //Wygeneruj i narysuj kod
      char[] bars = generateBars(code);
      int pos = 10;
      int width = 0;
      for (int i = 0; i < bars.Length; i++)
      {
        if (bars[i] == 'W')
        {
          width = 6;
        }
        else
        {
          width = 2;
        }
        //Narysuj pasek i przesun sie o jego szerokosc + dwukrotnosc paska waskiego
        graphics.FillRectangle(blackBrush, pos, 10, width, 50);
        pos += width + 4;
      }

      //Odswiez
      pictureBox.Refresh();

      //Zwolinij zasoby
      whiteBrush.Dispose();
      blackBrush.Dispose();
      graphics.Dispose();
    }

    /// <summary>
    /// Generuje kod kreskowy
    /// </summary>
    /// <param name="code">string do zakodowania kodem kreskowym</param>
    /// <returns>zwraca szerokosc kolejnych paskow - 'W' pasek szeroki, 'N' pasek waski</returns>
    private char[] generateBars(string code)
    {
      int value;
      value = int.Parse(code);

      string bars = "";

      //Dodaj kolejne znaki
      while (value != 0)
      {
        if ((value % 2) == 0)
        {
          bars = 'W' + bars;
          value = (value - 2) / 2;
        }
        else
        {
          bars = 'N' + bars;
          value = (value - 1) / 2;
        }
      }

      return bars.ToArray();
    }
  }
}
Dodaj komentarz