algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

UPC-A - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 28 sierpnia 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

Kody Kreskowe - C++/Unit1.cpp:
//---------------------------------------------------------------------------
// Generowanie kodow kreskowych UPC-A
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}

byte UPCA[13];
byte bars[95];

byte right[10][7] = {
    {1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},
    {1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
    {1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
    {1, 0, 1, 1, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0},
    {1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
    {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
    {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0}
    };

byte left[10][7] = {
    {0, 0, 0, 1, 1, 0, 1},
    {0, 0, 1, 1, 0, 0, 1},
    {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 1, 1, 0, 1},
    {0, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1},
    {0, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
    {0, 1, 1, 1, 0, 1, 1},
    {0, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
    {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1}
    };

//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int i, j;

    if (Kod->Text.Length() != 12) {
        ShowMessage("Incorrect UPC-A number");
        return;
    }

    for (i=0; i<12; i++) {
        UPCA[i] = Kod->Text[i+1] - 48;
    }
    for (i=0; i<95; i++) {
        bars[i] = 0;
    }

    if (Check() == 0) {
        ShowMessage("Incorrect UPC-A number");
        return;
    }

    bars[0] = 1;
    bars[1] = 0;
    bars[2] = 1;

    for (i=0; i<6; i++) {
        for (j=0; j<7; j++) {
            bars[i*7 + 3 + j] = left[UPCA[i]][j];
        }
    }

    bars[45] = 0;
    bars[46] = 1;
    bars[47] = 0;
    bars[48] = 1;
    bars[49] = 0;

     for (i=6; i<12; i++) {
        for (j=0; j<7; j++) {
            bars[i*7 + 8 + j] = right[UPCA[i]][j];
        }
    }

    bars[92] = 1;
    bars[93] = 0;
    bars[94] = 1;

    DrawBars();

}
//---------------------------------------------------------------------------

void TForm1::DrawBars()
{
    int i, length;

    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Rectangle(0, 0, 225, 121);
    Image1->Canvas->Brush->Color = clBlack;
    for (i=0; i<95; i++) {
        if ((i >= 0 && i<= 10) ||
          (i >= 45 && i<= 49) ||
          (i >= 85 && i<= 94)) {
          length = 110;
        } else {
          length = 100;
        }
        if (bars[i] == 1) {
            Image1->Canvas->Rectangle(i*2 + 20, 10, i*2 + 22, length);
        }
    }

    Image1->Canvas->Font->Size = 10;
    Image1->Canvas->Brush->Color = clWhite;
    Image1->Canvas->Font->Color = clBlack;
    for (i=1; i<6; i++) {

        Image1->Canvas->TextOutA(i*14 + 29, 100, IntToStr(UPCA[i]));
    }

    for (i=6; i<11; i++) {

        Image1->Canvas->TextOutA(i*14 + 39, 100, IntToStr(UPCA[i]));
    }
    Image1->Canvas->TextOutA(7, 90, IntToStr(UPCA[0]));
    Image1->Canvas->TextOutA(213, 90, IntToStr(UPCA[11]));

}

//---------------------------------------------------------------------------


int TForm1::Check()
{
    int sum = 0;
    int sum_even = 0;
    int sum_uneven = 0;
    int i;

    for (i=1; i<11; i+=2) {
        sum_uneven += UPCA[i];
    }
    for (i=0; i<11; i+=2) {
        sum_even += UPCA[i];
    }
    sum = sum_uneven + sum_even*3;
    sum %= 10;
    sum = 10 - sum;
    sum %= 10;

    if (UPCA[11] == sum) {
        return 1;
    }
    else {
        return 0;
    }
}
//---------------------------------------------------------------------------
Dodaj komentarz