algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Generator SWBG (Generator Odejmowanie Z Pożyczką) - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 28 września 2008 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

SWBG - Delphi/SWBG.dpr:
//generowanie liczb pseudolosowych
//generator SWBG - Subtract With Borrow Generator
//Generator Odejmowanie Z Pożyczką
//www.algorytm.org (c) 2008 Tomasz Lubinski

program SWBG;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

const

// Definicje wspolczynnikow j, k oraz m
J = 24;
K = 55;
M = $FFFFFFFB; // 2^32-5

// Definicja wspolczynnika a dla generatora LCG dla zainicjowania tablicy
A = 69069;

var

// Tablica x - rejestr cykliczny oraz jej aktualny wskaznik
x: Array [0 .. K-1] of Int64;
i: Integer;

//Wartosc pozyczki c
c: Integer;

ii, n : Integer;
seed: Int64;

// Zainicjuj tablice X - uzyj gneratora LCG o wspolczynnikach:
//m = 2^32-5, a = 69069, c = 0.
//dla takiego generatora wszystkie posrednie wyniki mieszcza sie w 49 bitach
procedure initX(seed: Int64);
var
  j: Integer;
begin

  x[0] := seed;
  for j:=1 to K-1 do
   x[j] := (A*x[j-1]) mod M;

  i := 0;
end;

// Generator SWBG
function genRand(): Int64;
begin


  if (x[(K + i - J) mod K] >= x[i] + c) then
  begin
   x[i] := x[(K + i - J) mod K] - x[i] - c;
   c := 0;
  end
  else
  begin
   x[i] := M - ((x[i] + c) - x[(K + i - J) mod K]);
   c := 1;
  end;

  result := x[i];
  i := (i + 1) mod K;

end;


begin

  writeln('Podaj wartosc poczatkowa ziarna (seed)');
  readln(seed);

  writeln('Podaj ile liczb pseudolosowych wylosowac');
  readln(n);

  initX(seed);

  for ii:=1 to n do
   writeln(genRand());

end.
Dodaj komentarz