algorytm.org

Implementacja w Delphi/PascalBaza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Transformacja CMY RGB - Implementacja w Delphi/Pascal
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Tomasz Lubiński, 17 listopada 2007 01:00
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

cmy_rgb_d/cmy_rgb.dpr:
// Transformacja pomiedzy modelami CMY i RGB
// www.algorytm.org
// (c)2007 Tomasz Lubinski

program cmy_rgb;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Math;

type
 results = Array [1..3] of Integer;

function cmy2rgb(c: Integer; m: Integer; y: Integer): results;
var
    rgb: results;
begin
    rgb[1] := 255 - c;
    rgb[2] := 255 - m;
    rgb[3] := 255 - y;
    result := rgb;
end;

function rgb2cmy(r: Integer; g: Integer; b:Integer): results;
var
    cmy: results;
begin
    cmy[1] := 255 - r;
    cmy[2] := 255 - g;
    cmy[3] := 255 - b;
    result := cmy;
end;

var
    x: Integer;
    c,m,y: Integer;
    r,g,b: Integer;
    res: results;
begin

    writeln('Zakresy skladowych 0-255');
    writeln('1. Dla transformacji CMY -> RGB');
    writeln('2. Dla transformacji RGB -> CMY');
    readln(x);
    if x = 1 then
        begin
            write('C=');
            readln(c);
            write('M=');
            readln(m);
            write('Y=');
            readln(y);
            res := cmy2rgb(c,m,y);
            write('R='+FloatToStr(res[1])+
              ', G='+FloatToStr(res[2])+
              ', B='+FloatToStr(res[3]));
        end
    else
        begin
            write('R=');
            readln(r);
            write('G=');
            readln(g);
            write('B=');
            readln(b);
            res := rgb2cmy(r,g,b);
            write('C='+FloatToStr(res[1])+
              ', M='+FloatToStr(res[2])+
              ', Y='+FloatToStr(res[3]));
        end;
    readln;
end.
Dodaj komentarz