algorytm.org

Implementacja w C#Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kreślenie elipsy - Implementacja w C#
Ocena użytkownikóww: *****  / 2
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 11 stycznia 2012 02:03
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

BresenhamEllipse/WriteableBitmapDrawer.cs:
//Andrzej Borucki
//www.algorytm.org
//Algorytm kreslenia elips
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace BresenhamEllipse
{
  class WriteableBitmapDrawer
  {
    WriteableBitmap writeableBitmap;
    IntPtr backBuffer;
    int W, H;
    public WriteableBitmapDrawer(WriteableBitmap writeableBitmap)
    {
      this.writeableBitmap = writeableBitmap;
      backBuffer = writeableBitmap.BackBuffer;
      W = (int)writeableBitmap.Width;
      H = (int)writeableBitmap.Height;
    }
    
    public unsafe void SetPixel(int x, int y, int color)
    {            
      if ((x >= 0) && (y >= 0) && (x < W) && (y < H))
      {
        byte* p = (byte*)backBuffer + y * writeableBitmap.BackBufferStride + x * 4;
        *((int*)p) = color;
      }
    }

    private void ElipsePoints(int x, int y, int x0, int y0, int color)
    {
      SetPixel(x + x0, y + y0, color);
      SetPixel(x + x0, -y + y0, color);
      SetPixel(-x + x0, -y + y0, color);
      SetPixel(-x + x0, y + y0, color);
    }


    /*
     * Algorytm rysowania elipsy, usunięte problemy pojawiające się przy radius = 1
     * zastosowano long d i obliczanie limitu jako double do rozwiązania problemów z przepełnieniem
     * obecna wersja działa dla promienia radius_a=radius_b = 32767
     */
    public void DrawEllipse(int x0, int y0, int radius_a, int radius_b, int color)
    {
      int x, y, limit;
      long d;
      int radius_a2, radius_b2;

      if ((radius_a == 0) && (radius_b == 0))
      {
        SetPixel(x0, y0, color);
        return;
      }
      radius_a2 = radius_a * radius_a;
      radius_b2 = radius_b * radius_b;
      if (radius_b2 == 0) 
        d = 0;
      else
        d = 4 * radius_b2 - 4 * radius_b * radius_a2 + radius_a2;
      limit = (int)(((double)radius_a2 * radius_a2) / (radius_a2 + radius_b2)+0.5);
      x = 0;
      y = radius_b;

      while (x * x < limit)
      {
        ElipsePoints(x, y, x0, y0, color);
        if (d > 0)
        {
          d += 8 * (long)radius_b2 * x + 12 * radius_b2 - 8 * (long)radius_a2 * y + 8 * radius_a2;
          x++;
          y--;
        }
        else
        {
          if (radius_b2 > 1)
            d += 7 * (long)radius_b2 * x + 12 * radius_b2;
          else if ((x + 2) * (x + 2) >= limit) y --;          
          x++;
        }
      }

      //second part
      int aux = radius_a;
      radius_a = radius_b;
      radius_b = aux;
      radius_a2 = radius_a * radius_a;
      radius_b2 = radius_b * radius_b;
      if (radius_b == 0)
        d = 0;
      else
        d = 4 * radius_b2 - 4 * radius_b * radius_a2 + radius_a2;
      limit = (int)(((double)radius_a2 * radius_a2) / (radius_a2 + radius_b2) + 0.5);
      x = 0;
      y = radius_b;

      while (x * x < limit)
      {
        ElipsePoints(y, x, x0, y0, color);
        if (d > 0)
        {
          d += 8 * (long)radius_b2 * x + 12 * radius_b2 - 8 * (long)radius_a2 * y + 8 * radius_a2;
          x++;
          y--;
        }
        else
        {
          if (radius_b2 > 1)
            d += 8 * (long)radius_b2 * x + 12 * radius_b2;
          else if ((x + 2) * (x + 2) >= limit) y--;          
          x++;
        }
      }
    }
    
  }
}
Dodaj komentarz