algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kreślenie okręgów - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 1
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Andrzej Borucki, 27 stycznia 2012 00:06
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

window.cpp:
/****************************************************************************
 Andrzej Borucki
 www.algorytm.org
 Algorytm kreslenia okregow
****************************************************************************/
#include <QtGui>
#include <windows.h>
#include "window.h"

Window::Window()
  : QWidget()
{
  label = new QLabel(tr("Image"));

  QGridLayout *layout = new QGridLayout;
  btn1 = new QPushButton("std");
  btn2 = new QPushButton("bresenham");
  layout->addWidget(btn1, 0, 1);
  layout->addWidget(btn2, 1, 1);
  layout->addWidget(label, 0, 0);
  setLayout(layout);
  connect( btn1, SIGNAL(clicked()), SLOT(draw_clicked()) );
  connect( btn2, SIGNAL(clicked()), SLOT(bresenham_clicked()) );
}

int W,H;
uchar *bits;
int bytesPerLine;

void SetPixel(int x, int y, int color)
{
  if ((x >= 0) && (y >= 0) && (x < W) && (y < H))
  {
    uchar* p = bits + y * bytesPerLine + x * 4;
    *((int*)p) = color;
  }
}

void CirclePoints(int x, int y, int x0, int y0, int color)
{
  SetPixel(x+x0, y+y0, color);
  SetPixel(y+x0, x+y0, color);
  SetPixel(y+x0, -x+y0, color);
  SetPixel(x+x0, -y+y0, color);
  SetPixel(-y+x0, -x+y0, color);
  SetPixel(-x+x0, -y+y0, color);
  SetPixel(-y+x0, x+y0, color);
  SetPixel(-x+x0, y+y0, color);
}

void bresenham_circle(int x0, int y0, int radius, int color)
{
    int x, y, d;
    x = 0;
    y = radius;
    d = 5 - 4 * radius;
    CirclePoints(x, y, x0, y0, color);
    while (y > x)
    {
      if (d < 0)
      {           /* Select E */
        d += x * 8 + 12;
        x++;
      }
      else
      {             /* Select SE */
        d += (x - y) * 8 + 20;
        x++;
        y--;
      }
      CirclePoints(x, y, x0, y0, color);
    }
}void Window::draw_clicked()
{
  btn1->setEnabled(false);
  QImage myImage(100,100,QImage::Format_RGB32);
  QPainter p;
  p.begin(&myImage);
  p.setPen(QPen(QColor(Qt::color1)));
  p.setBrush(QBrush(QColor(Qt::color0), Qt::NoBrush));
  LARGE_INTEGER n1,n2,f;
  QueryPerformanceCounter(&n1);
  for(int i=0; i<100*1000; i++)
  {
    QPoint center(50,50);
    int r = rand()%50;
    p.drawEllipse(center,r,r);
  }
  QueryPerformanceCounter(&n2);
  p.end();
  btn1->setEnabled(true);

  label->setPixmap(QPixmap::fromImage(myImage));
  QueryPerformanceFrequency(&f);
  QMessageBox msgBox;
  msgBox.setText("time "+QString::number(double(n2.QuadPart-n1.QuadPart)/f.QuadPart));
  msgBox.exec();
}

void Window::bresenham_clicked()
{
  QImage myImage(100,100,QImage::Format_RGB32);
  bits = myImage.bits();
  bytesPerLine = myImage.bytesPerLine();
  W = myImage.width();
  H = myImage.height();
  LARGE_INTEGER n1,n2,f;
  QueryPerformanceCounter(&n1);
  for(int i=0; i<100*1000; i++)
  {
    bresenham_circle(50, 50, rand()%50, 255);
  }
  QueryPerformanceCounter(&n2);
  label->setPixmap(QPixmap::fromImage(myImage));
  QueryPerformanceFrequency(&f);
  QMessageBox msgBox;
  msgBox.setText("time "+QString::number(double(n2.QuadPart-n1.QuadPart)/f.QuadPart));
  msgBox.exec();
}
Dodaj komentarz