algorytm.org

Implementacja w C/C++Baza Wiedzy
wersja offline serwisu przeznaczona na urządzenia z systemem Android
Darowizny
darowiznaWspomóż rozwój serwisu
Nagłówki RSS
Artykuły
Implementacje
Komentarze
Forum
Bookmarki


Sonda
Implementacji w jakim języku programowania poszukujesz?

Kółko-Krzyżyk - Implementacja w C/C++
Ocena użytkownikóww: *****  / 18
SłabyŚwietny
Nadesłany przez Kamil Konieczka, 26 czerwca 2010 04:46
Kod przedstawiony poniżej przedstawia główną część rozwiązania problemu.
Pobierz pełne rozwiązanie.

Jeżeli nie odpowiada Ci sposób formatowania kodu przez autora skorzystaj z pretty printer'a i dostosuj go automatycznie do siebie.

xo v1.5.cpp:
// (c) 2010 Kamil Konieczka
// www.algorytm.org
// XO v1.5
// Program napisany na początku edukacji, także proszę o wyrozumiałość
// Grę najlepiej obsługiwać numlockiem. Plansza pokrywa się z cyframi


#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

/********  FUNKCJE  ***************************/
void plansza();
void pole(int x,int y);
void czysc();
void start();
void move(int g);
void rezultat(int win);
void rank();
int rozp();
int spr();
int gracze();
/************************************************/
int tab[3][3];
int wyb, win, g, gstat=0, pkt_g1=0, pkt_g2=0, tmp;
string gracz1, gracz2;
float v=1.5;
/************************************************/
main()
{
   while(1)
   {
     win=0;
     start();
     cout<<"1. Nowa gra\n2. Wprowadz graczy\n0. Koniec\n\n";
     rank();
     cout<<"\n\nTwoj wybor: ";cin>>wyb;
     switch(wyb){
           case 1:
             if(gstat!=0)
             {
                   start();
                   g=rozp();
                   while(1)
                   {
                       plansza();
                       move(g);
                       plansza();
                       win=spr();
                       if(win!=0)break;
                       g++;
                   }
             rezultat(win);
             getch();
             break;
             }
             else
             {
               cout<<"Najpierw prowadz graczy";
               getch();
               break;
             }
           case 2:
             gstat=gracze();
             break;
           case 0: return 0;
           default : 
               cout<<"Brak opcji...";
               getch();
           }
   czysc();
   }
}
/************** SOURCES *****************************/
int rozp()
{
  cout<<"Kto rozpoczyna?\n1. "<<gracz1<<"\n2. "<<gracz2<<"\n\nTwoj wybor:";
  cin>>g;
  return g;
}
//**************
//**************
int gracze()
{
  start();
  cout<<"Podaj nazwe gracza X\n\n";
  cin>>gracz1;
  start();
  cout<<"Podaj nazwe gracza O\n\n";
  cin>>gracz2;
  return 1;
}
//**************
void rezultat(int win)
{
   if(win==1)
   {
        if(g%2)
        {
           cout<<"\nWygrywa gracz: "<<gracz1;
           pkt_g1++;
        }
        else
        {
           cout<<"\nWygrywa gracz: "<<gracz2;
           pkt_g2++;
        }
   }
   else cout<<"Remis";
}
//**************
void move(int g)
{
   int m,x,y,bl;
   do{
   if(g%2)cout<<"\n"<<gracz1<<" wybierz pole: ";
   else cout<<"\n"<<gracz2<<" wybierz pole: ";
   cin>>m;
   if(m>9||m<1)
   {
         cout<<"\nBrak podanego pola na plaszy użytkowniku...";
         getch();
         bl=0;
         plansza();
   }
   else
   {
   /*A*/if(m<4&&m>0){y=(m-1);x=2;bl=1;}
   /*B*/if(m<7&&m>3){y=(m-4);x=1;bl=1;}
   /*C*/if(m<10&&m>6){y=(m-7);x=0;bl=1;}
   if(tab[x][y]!=0)
   {
           cout<<"\nPole zajete użytkowniku...";
           getch();
           bl=0;
           plansza();
   }
   }
   }while(bl!=1);
   if(g%2) tab[x][y]=1;
   else tab[x][y]=2;
}
//**************
void pole(int x,int y){
   if(tab[x][y]==0)cout<<" ";
   if(tab[x][y]==1)cout<<"X";
   if(tab[x][y]==2)cout<<"O";}
//**************
int spr(){
for(int c=0;c<3;c++){
if(((tab[c][0]==1)&&(tab[c][1]==1)&&(tab[c][2]==1))||((tab[c][0]==2)&&(tab[c][1]==2)&&(tab[c][2]==2)))return 1;
if(((tab[0][c]==1)&&(tab[1][c]==1)&&(tab[2][c]==1))||((tab[0][c]==2)&&(tab[1][c]==2)&&(tab[2][c]==2)))return 1;}
if(((tab[0][0]==1)&&(tab[1][1]==1)&&(tab[2][2]==1))||((tab[0][0]==2)&&(tab[1][1]==2)&&(tab[2][2]==2)))return 1;
else{
if(((tab[0][2]==1)&&(tab[1][1]==1)&&(tab[2][0]==1))||((tab[0][2]==2)&&(tab[1][1]==2)&&(tab[2][0]==2)))return 1;
tmp=9;for(int c=0;c<3;c++){for(int d=0;d<3;d++){if((tab[c][d]==1)||(tab[c][d]==2))tmp--;}}if(tmp==0)return 2;
else return 0;}}
//**************
void plansza()
{
   start();
   cout<<"\n\n";
   for(int x=0;x<3;x++)
   {
       cout<<"\t";
       for(int y=0;y<3;y++)
       {
           //cout<<tab[x][y];
           pole(x,y);
           if(y<2)cout<<"|";
       }
       cout<<"\n";
   if(x<2)cout<<"\t-----\n";
   }
   cout<<"\n\n";
   rank();
}
//**************
void rank(){cout<<"\nAktualny ranking:\n\n"<<gracz1<<"\t- "<<pkt_g1<<" pkt\n"<<gracz2<<"\t- "<<pkt_g2<<" pkt\n";}
void start(){system("cls");cout<<"  KOLKO I KRZYZYK v"<<v<<" \n-------------------------\n";}
void czysc(){for(int a=0;a<3;a++)for(int b=0;b<3;b++)tab[a][b]=0;}
//**************

Dodaj komentarz